Valytoja - Jūratė Jurelionienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Valytoju gali dirbti asmuo, turintis privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti fizinį darbą.

2. Valytojas privalo:

2.1. Būti fiziškai pajėgus atlikti šį darbą;

2.2. Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos vykdyti;

2.3. Žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles;

2.4. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;

2.5. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;

2.6. Laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas;

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valo priskirtas patalpas;

2. Kasdien valo priskirtas patalpas drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis higienos reikalavimų;

3. Valo patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais valymo įrankiais (skudurais, šepečiais);

4. Prieš plaunant grindis, jas gerai iššluosto, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų;

5. Grindų ir sienų plovimui naudoja muilą ir specialiąsias valymo priemones;

6. Valo dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių, o nuo stalų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų, taip pat nuo kambarinių gėlių ir jas laisto;

7. Valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo;

8. Kasdien valo kilimines dangas dulkių siurbliu ir, esant būtinumui, priemonėmis, šalinančiomis dėmes;

9. Po įvairių renginių tvarko patalpas, suplauna indus;

10. Plauna laiptinių laiptus, nuvalo turėklus;

11. Valo kabinetų, bendrųjų patalpų langus, užtikrinti, kad jie visada būtų švarūs;

12. Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užgriozdintų praėjimų;

13. Esant reikalui užpildo muilines skystu muilu ir laikiklius tualetiniu popieriumi (jei reikia, tualetiniais rankšluosčiais);

14. Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos keičia;

15. Praustuvus, unitazus valo specialiomis priemonėmis;

16. Dulkių siurbliais, grindų blizgintuvais naudojasi griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie techniškai tvarkingi;

17. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninės ir kitų įrenginių gedimus, nedelsiant  informuoja seniūną;

18. Nuolat renka šiukšles į tam skirtus maišus bei išmeta į specialius konteinerius arba atliekų surinkimo transporto priemonę;

19. Reikalauja, kad seniūnijos darbuotojai, baigę darbą, užrakintų patalpas, išjungtų elektros prietaisus, kompiuterius, kitą organizacinę techniką, apšvietimą;

20. Prižiūri aplinką, tvarko želdinius, vejas, gazonus;

21. Žiemą nukasa sniegą nuo seniūno priskirtos teritorijos;                                 

22. Vykdo kitus teisėtus seniūno pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis.