Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Socialinio fondo būsto plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje

SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Lazdijų rajono savivaldybės administracija siekia įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“. Rengiant planavimo dokumentus bei nustatant socialinio būsto poreikį buvo remiamasi  asmenų, kurie pateikė prašymus bei susijusius dokumentus (viso 129 šeimos ir asmenys), sąrašu.

Projekto tikslas – padidinti Lazdijų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto tikslinės grupės: jaunos šeimos, neįgalieji, asmenys sergantys lėtinių ligų sunkiomis formomis bei bendrajame sąraše esantys kiti asmenys, turintys teisę į socialinio būsto nuomą. Projekto uždavinys - plėsti savivaldybės socialinio būsto fondą.

Parengus investicijų projektą, atliktus projekto alternatyvų analizę, numatyta, kad projekto įgyvendinimo metu bus:

1.) įsigyti 5 butai (2 vnt. vieno kambario, 2 vnt. dviejų kambarių, 1 vnt. trijų kambarių);

2.) įrengti 7 socialiniai butai rekonstruojamame pastate M. Gustaičio g. 18, Lazdijuose (5 vnt. - vieno kambario butai, 2 vnt. -  dviejų kambarių butai) jį praplečiant.

Bendra projekto vertė – 368 599 eurų, iš jų ne daugiau kaip 85 proc. paramos lėšos (bet ne daugiau kaip 313 012 eurų), ne mažiau kaip 15 proc 55 587 Eur  (bei netinkamos išlaidos) – Lazdijų rajono savivaldybės lėšos.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019-09-30.

Informaciją pateikė
Egidijus Maculevičius
Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Tel. (8 318) 66 119 Mob. tel. 8 612 69 242
El. p. egidijus.maculevicius@lazdijai.lt