Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje

„INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

 

Laukiami projekto rezultatai:

  • Pakelta darbuotojų kvalifikacija (18 asmenų).

  • Suteiktos integralios pagalbos namuose paslaugos (70 asmenų).

  • Patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, neįgalių vaikų poreikiai.

  • Užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (80 asmenų).

  • Įtraukti savanoriai į neformalios pagalbos procesą (6 asmenys).

 

2016 m. rugsėjo 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Bendra projekto vertė – 304 200 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-09-22.

Projekto vykdymo pabaiga – 2020-04-30.

 

Informaciją pateikė:

Rima Šukienė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. (8 318) 66 106
Mob. tel. Nr. 8 613 77 582
El. p.
rima.sukiene@lazdijai.lt

2016-09-30