Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 12 posėdis
Posėdžio data 2020-05-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 12 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10814_34-389 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL COVID-19 LIGOS SUKELTŲ PADARINIŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO MAŽINIMO TRUMPALAIKIŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO 10784_34-383 10785_Planas 05 05 S. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS UGDYMO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10757_34-367 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASIENIO MENAS IR KULTŪRA VAIKŲ KŪRYBIŠKUMUI SKATINTI“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10783_34-379 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BUITINIŲ NUOTEKŲ (BIOLOGINIO) VALYMO ĮRENGINIŲ SEILIŪNŲ KAIME ĮRENGIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10786_34-381 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS IR JŲ DALINIO FINANSAVIMO 10803_34-386 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10793_34-385 10794_Antikorupcinio vertinimo pazyma NVO aprasas A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI KURTI IR PLĖSTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10774_34-378 10775_Dalyvaujamojo biudžeto aprašas_v2 J. Pankauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO 10776_34-377 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1324 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO 10758_34-368 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-732 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, UGDYMO PROGRAMŲ IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ“ PAKEITIMO 10778_34-376 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO 10759_34-372 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO 10760_34-371 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS LORETOS JURKONIENĖS ATLEIDIMO IR KONKURSO PASKELBIMO 10761_34-369 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 10763_34-374 A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO 10787_34-380 J. Marcinkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 10809_34-388 10810_Audito ataskaita_Darbo vietu kurimo fondas-s0424 10811_Auditoriaus isvada Darbo vietu kurimo fondas 6MB (1)-s0424 10812_Laiskas vadovybei_Darbo vietu kurimo fondas-s0424 J. Gudeliauskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-169 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10779_34-375 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 10764_34-370 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VALSTYBĖS TURTO – KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NURAŠYMO 10770_34-366 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ VANDUO“ 10789_34-384 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 10781_34-373 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 10804_34-387 V. Blažauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO ILONAI ŠAPARAUSKIENEI 10773_34-365 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VISI KARTU – SVEIKATOS RITMU” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10788_34-382 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška