Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Partnerystė.Verslumas.Veiksmas“

Startuoja jaunimo verslumo projektas

Simboliška, kad vaikų gynimo dieną, nuo birželio 1 dienos pradedamas įgyvendinti Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Partnerystė.Verslumas.Veiksmas“ skirtas paskatinti pasienio jaunimą, kad jie galėtų pradėti, plėtoti ir palaikyti savo verslą - sudaryti jiems sąlygas kurti darbo vietas, stiprinti bendruomenes ir keisti gyvenimus. Remdamiesi statistiniais duomenimis ir analizuodami jaunimo nedarbo priežastis bei faktus, projekto partneriai: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Oržyšo savivaldybė ir Tykocino savivaldybė siekia sukurti palankią aplinką jaunimo verslumui ugdyti. Projekto partneriai, planuoja įgyvendinti šias pagrindines užduotis: teikti jaunimui informaciją,  suorganizuoti mokymus, patarimus apie verslumo veiklas; kartu su jaunimu identifikuoti paramos mechanizmus jų verslumo idėjų įgyvendinimui; puoselėti jaunimo verslumą, jų požiūrį ir kultūrą. Lazdjų rajono, Oržyšo ir Tykocino savivaldybės projekto metu parengs veiksmų planus, susijusius su jaunimo verslumo skatinimu. Šiuo metu daugiau nei 800 tūkst. jaunų žmonių nedirba visoje Lietuvos-Lenkijos programos teritorijoje, todėl turimas potencialas nėra pilnai išnaudojamas. Projekto veiklos apima: mokymus jaunimui, vasaros stovyklas - mokymą ir gerosios patirties mainus, „idėjų banką“, „Pardavimo laboratorijų“ sukūrimą - kur bus galima praktiškai išbandyti gebėjimus, veiksmų plano sukūrimą, kuriame aprašomos trys pagrindinės intervencijos sritys: įtraukimas, įgalinimas, įrengimas. Projekto tikslinė grupė: pasienio jaunimas, bendruomenių nariai, savivaldybės. Projekto trukmė 18 mėnesių, projekto biudžetas 198300,38 eurai, investicijų dalis, tenkanti Lazdijų rajono savivaldybei 66178,02 euro.