Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
KUČIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

KUČIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Projekto tikslas: skatinti gyvenvietės ekonominę bei bendruomenės kultūrinę-socialinę plėtrą, mažinti skurdą gyvenvietėje, atliekant Lazdijų kultūros centro Kučiūnų laisvalaikio salės pastato kapitalinį remontą. Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra gyventojų socialinė atskirtis ir nepakankama Kučiūnų kaimo gyvenvietės infrastruktūra, kurios plėtra prisidėtų prie šios vietovės gyventojų bendruomenės plėtros, laisvalaikio užimtumo didinimo, vietos ekonominės plėtros augimo, turėtų teigiamą poveikį mažinant gyventojų skurdą.

Tikslinė grupė: Kučiūnų ir Kučiūnų seniūnijos kaimų gyventojai, Kučiūnų laisvalaikio salės ir čia įsikūrusių įstaigų darbuotojai.

Laukiami projekto rezultatai: įgyvendinant projektą bus nugriautas nenaudojamas senos katilinės pastatas, apšiltintas pastato pamatas, įrengta nuogrinda, apšiltintos sienos, atlikta lauko sienų apdaila, pakeisti langai ir durys, apšiltintas pastato stogas, pakeista stogo danga, įrengta lietaus nuvedimo sistema. Suremontuota pastato viduje esanti mažoji salė, vestibiulis, įrengtos sanitarinės patalpos.

Projektas įgyvendinimas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojas – VšĮ Lazdijų kultūros centras.

Bendra projekto vertė – 252511,81 Eur.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos suma – 187 540,00 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 64971,81 Eur.

Informaciją pateikė

VšĮ Lazdijų kultūros centro

projektų vadovas

Arūnas Maciulevičius

Tel. Nr. (8318) 51023

El. p. arunasmaciu@gmail.com