Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
LAZDIJŲ MIESTO SEINŲ IR LAZDIJOS GATVIŲ BEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NUO JANONIO G. IKI LAZDIJŲ HIPODROMO REKONSTRAVIMAS

 

LAZDIJŲ MIESTO SEINŲ IR LAZDIJOS GATVIŲ BEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NUO JANONIO G. IKI LAZDIJŲ HIPODROMO REKONSTRAVIMAS

Projekto tikslas: plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos priemones.

Projekto uždaviniai:

1. Lazdijų miesto ir su juo susietos teritorijos susisiekimo sistemos gerinimas vystant kelių jungtis.

2. Eismo saugos priemonių diegimas Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvėse.

Projekto rezultatas: įgyvendinus projektą bus rekonstruotos Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvės bei vietinės reikšmės kelias nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo. Rekonstravimo metu bus atnaujintos ir naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, apšvietimas, atlikti kiti darbai, kurie leis sumažinti kelionės laiką, kelių transporto priemonių eksploatacines sąnaudas, oro taršą dulkėmis, pagerės eismo sąlygos keliaujantiems automobiliais, pėstiesiems, dviratininkams, kitiems eismo dalyviams, bus užtikrinti neįgaliųjų poreikiai, padidės Lazdijų miesto ir su juo susietos teritorijos gyventojų judumas, padidės eismo dalyvių saugumas, kadangi bus įrengti pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių takai, kelio ženklai, kelio apsauginiai atitvarai, iškilios pėsčiųjų perėjos, rekonstruotos sankryžos užtikrinant neįgaliųjų poreikius.

Projektas „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio g. iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 6 prioriteto „Darnaus transporto pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.

Bendra projekto vertė – 759934,00 Eur.

ES struktūrinių fondų lėšos – 645944,00 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 113990,00 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Informaciją pateikė:

Virginijus Blažauskas

Vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas

Tel. (8 318) 66141, mob. tel. 8614 96 076

El. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt