Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMO, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA

 


VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMO, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA

Projekto tikslas – plėtoti pagalbos vaikui ir šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemą, kuri užtikrintų ir suteiktų galimybes kiekvienam vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje šeimoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Laukiami projekto rezultatai:

  • įkurta globos koordinatoriaus pareigybė, užtikrinanti paslaugų prieinamumą Lazdijų rajono savivaldybėje;  
  • įsigytas lengvasis automobilis, kuris bus naudojamas teikiamų paslaugų užtikrinimui ir plėtrai.

Bendra projekto vertė – 55 791 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

Projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai – Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“.

Projekto vykdymo pradžia – 2018-10-30.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-10-30.

Projektas įgyvendinamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ 2018 m. spalio 30 d. pasirašytą Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

 

Informaciją pateikė:

Violeta Strankauskienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Tel. Nr. (8 318) 66 106
Mob. tel. Nr. 8 698 06 283
El. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt

2019-07-01