Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
E-demokratijos principų įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje
 
 
E-DEMOKRATIJOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE


Projekto tikslas - padidinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, diegiant elektroninės demokratijos priemones.

Tikslinė grupė - Lazdijų rajono gyventojai ir verslo subjektai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2009-12-01 iki 2011-03-31.

Projekto rezultatai:

  • Sukurtas interneto puslapis ir įdiegtos elektroninės demokratijos interaktyvios paslaugos bei sukurtos ir įdiegtos savivaldybės tarybos darbo proceso viešinimo elektroninėje terpėje elektroninės priemonės;
  • Atnaujintame Lazdijų rajono savivaldybės interneto puslapyje sukurtos ir įdiegtos trys elektroninės interaktyvios paslaugos: elektroniniai prašymai, elektroninė teisėkūra ir elektroniniai posėdžiai;
  • Įsigyta elektroninio balsavimo sistemos įranga, sukurta posėdžių valdymo sistema, kuri palengvina posėdžių kūrimą ir valdymą;
  • Naujosios interneto puslapyje esančios galimybės prieinamos ir neįgaliesiems, kadangi kuriant elektronines demokratijos paslaugas, teikiamas internetu, vadovaujamasi Neįgaliesiems pritaikytų Interneto  tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis (patvirtintomis  Informacinės  visuomenės plėtros  komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40).

Bendra projekto vertė – 189 696,95 Lt, ES lėšos – 161 232,14 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 28 464,81 Lt.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Projektas „E-demokratijos principų įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“  VP2-3.1-IVPK-05-R priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“. Įgyvendinus šį projektą vietos gyventojai, naudodamiesi Lazdijų rajono savivaldybės interneto puslapiu www.lazdijai.lt, gali reikšti pilietinę nuomonę įvairiais valstybiniais ar regioniniais klausimais, daugiau sužinoti apie su jų gyvenimu susijusius valdžios sprendimus ir teikti pastabas teisės aktų projektams, diskutuoti, keistis nuomonėmis, balsuoti.