Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Veisiejų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" energetinio ūkio modernizavimas

 

 

 

VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS

 

Projekto tikslas – siekti lopšelio - darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Tikslinė grupė - lopšelį- darželį lankantys vaikai, auklėtojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2009-01-29 iki 2010-08-30.

Projekto rezultatai:

  • Apšiltintas ir rekonstruotas stogas;
  • Apšiltintos  ir rekonstruotos pastato sienos;
  • Modernizuota šilumos sistema ir šilumos punktas;
  • Rekonstruota karšto vandens sistema;
  • Rekonstruota apšvietimo sistema.

Bendra projekto vertė – 435 138,79 Lt, ES lėšos – 369 867,97 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 65 270,82 Lt.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.