Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
PĖSČIŲJŲ VIADUKO ŠEŠTOKUOSE ĮRENGIMAS

 

PĖSČIŲJŲ VIADUKO ŠEŠTOKUOSE ĮRENGIMAS

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas“.

Projekto tikslas modernizuoti Lazdijų rajono susisiekimo infrastruktūrą, pritaikant ją besikeičiantiems vietos gyventojų, eismo dalyvių, poreikiams bei didinant eismo saugumą.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintos Šeštokų. gyventojų bei svečių saugaus eismo sąlygos kertant geležinkelį, sutrumpės kelionės Šeštokų. teritorijoje laikas, gyvenamoji aplinka taps patrauklesnė. Projekto įgyvendinimas atneš ir socialinę naudą dėl patogesnių kelionės sąlygų bus sudarytos sąlygos vietos gyventojų socialinio aktyvumo, bendruomeniškumo didėjimui, sumažinta socialinė atskirtis tarp miestelio ir kaimo.

 Bendra projekto vertė –1 123 480,93 EUR

ES struktūrinių fondų lėšos –954 958,79 Eur;

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 168 522,14 Eur.

 Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Informaciją pateikė

Irena Eimanavicienė

Investicijų skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 318) 51 233 Mob. tel. 8 612 08671

El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt