Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE


Projekto tikslas – pasiūlyti, suteikti bei sudaryti sąlygas „vieno langelio“ principu savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimų gyvenamosios vietos, siekiant padėti šeimoms įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto uždavinys – suteikti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai. Vykdomos veiklos:

1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą – paslaugą planuojama suteikti 300 asmenų;

2. Psichosocialinė pagalba – planuojama, kad šia paslauga pasinaudos 180 asmenų;

3. Mediacijos paslaugos – planuojama, kad šia paslauga pasinaudos 20 asmenų.

4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos – planuojama, kad šioje veikloje dalyvaus apie 300 asmenų;

5. Pozityvios tėvystės mokymai – planuojama, kad paslauga pasinaudos 135 asmenys;

6. Vaikų priežiūra – planuojama, kad paslauga pasinaudos 40 asmenų.

 

2018 m. birželio 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Bendra projekto vertė – 190 321,56 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Varnėnų kaimo bendruomenė.

Projekto vykdymo pradžia – 2018-06-29.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-06-29.

 

Informaciją pateikė

Kristina Vigraitienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė

Tel. (8 318) 51 375
Mob. tel. 8 611 36 208

El. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt