Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JOS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PROCESŲ TOBULINIMAS

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JOS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PROCESŲ TOBULINIMAS


Projekto tikslas – vadovaujantis LEAN metodologija gerinti savivaldybių viešojo valdymo institucijų teikiamas paslaugas bei didinti asmenų aptarnavimo kokybę.

Laukiami projekto rezultatai:

Atliktas asmenų aptarnavimo kokybės tyrimas.

išanalizuotos 43 paslaugos, kurias teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus, Ekonomikos skyriaus, Dokumentų ir informacijos skyriaus, Lazdijų rajono seniūnijos ir 4 paslaugos (ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas vaikų neformaliojo švietimo organizavimas ir koordinavimas) kurias teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pavaldžios 14 švietimo įstaigų. Išanalizavus procesus planuojama, kad bus parengta ne mažiau kaip 20 optimizuotų paslaugų ir procesų aprašymų.

įsigytos dokumentų valdymo sistemos "DocLogix" licencijos 14 švietimo įstaigų, kurios teikia tokias pačias 4 paslaugas (ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas vaikų neformaliojo švietimo organizavimas ir koordinavimas) - 80 vnt.

Sustiprintos savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijos, organizuojant 80-čiai savivaldybės administracijos ir jos įstaigų darbuotojams mokymus temomis (preliminarūs pavadinimai): „Organizacijos veiklos procesų optimizavimas taikant LEAN metodologiją“, „Darbas su dokumentų valdymo sistema DocLogix' ir dokumentų valdymo sistemos administravimas“, „Klientų aptarnavimas, klientų aptarnavimas telefonu“ ir „Konfliktinių (sudėtingų) situacijų ir streso valdymas“.

Bendra projekto vertė – 163 986,88 Eur. Iš jų: ES fondo paramos lėšos – 139 388 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 24598,88 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija - Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.
Dr. Žydrūnas Rutkauskas

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Tel. (8 318) 66 155

El. p. zydrunas.rutkauskas@lazdijai.lt

2018-03-05