Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MODERNIZAVIMAS

 

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Lazdijų rajone modernizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų infrastruktūrą, aprūpinant priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

Projekto rezultatai – Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ bus modernizuotos 3 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės bei šalia grupių esanti laiptinė.  Įsigyta įranga ir baldai.

Bendra projekto vertė – 133 554,21 Eur. Iš jų: ES lėšos – 113 512,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 10 016,00 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 10 026,21 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“.

Projekto vykdymo pradžia – 2017-09-20

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-10-03.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

 

Informaciją pateikė:

Asta Zablackienė,

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 318) 66 143

El. p. asta.zablackiene@lazdijai.lt

2018-04-09