Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje

 

MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ SUKŪRIMAS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Projekto tikslas - didinti Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą kuriant mokyklose modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.

Projekto rezultatai - Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje bus suremontuota ir modernizuota gamtos mokslų laboratorija, įrengiant dvi atskirtas erdves, turinčias tarpusavio jungtis - teorinę klasę, praktikos laboratoriją su išskirtinių bandymų įranga, įdiegta 3D  klasės įranga su gamtos mokslams pritaikyta programine įranga, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje bus suremontuota ir modernizuota gamtos mokslų laboratorija, įrengiant tris atskirtas erdves, turinčias tarpusavio jungtis  - teorinę klasę, praktikos laboratoriją, ir bandymų paruošimo patalpas, įdiegta 3D  klasės įranga su gamtos mokslams pritaikyta programine įranga, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje bus suremontuota ir modernizuota sporto salė, persirengimo kambariai, modernizuojant sanitarinius mazgus bei dušus. Projekto veiklos - modernių ir kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių įrengimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos bei Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijose. Projektu siekiama didinti bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą.

 

Bendra projekto vertė – 195.779,00 Eur. Iš jų: ES lėšos – 166.412,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 14.683,00 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos -14.684,00 Eur (bei netinkamos išlaidos).

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija.

Projekto vykdymo pradžia – 2017-07-26.

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-06-30.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo

didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

 

 

 

Informaciją pateikė:

Dalius Mockevičius

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Tel. (8 318) 51 497

El. p. dalius.mockevicius@lazdijai.lt

2018-02-22