Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 15 posėdis
Posėdžio data 2020-09-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 15 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 11281_34-536 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11186_34-479 11187_TIC veiklos strategija M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2020–2022 METŲ STRATEGINIAM PLANUI 11188_34-472 11189_LSC 2020-2022 m. strategija_v4 D. Liaukevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11272_34-534 11273_Kultūros centro veiklos strategija 2020-2022 m I. Malinauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11190_34-492 11191_Veiklos strategija_v8 2020 08 19 J. Marcinkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11276_34-533 11277_Lazdiju ligonines strategija 2020-2022 m V. Vabuolas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 11192_34-503 11193_PSPC veiklos strategija A. Dainauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-260 „DĖL 2020 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11259_34-532 11260_BIUDZETAS_DVS_20200925 11261_Aiskinamojo rasto priedas_20200925.v1 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL UAB „KATARAKTA“ ATLEIDIMO NUO PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO 11229_34-522 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL UAB „BSP RETAIL PROPERTIES I“ ŽEMĖS MOKESČIO 11194_34-513 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL UAB „BSP RETAIL PROPERTIES I“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11201_34-514 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ 11212_34-519 11213_2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita 11214_audito išvada 2019 11215_Konsodiduotų finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYTOJO (UŽSAKOVO) FUNKCIJAS 11230_34-524 S. Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. 5TS-996 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 11154_34-507 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO 11232_34-520 A. Stirbienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11233_34-521 A. Stirbienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 11258_34-531 A. Stirbienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 11234_34-523 A. Stirbienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11237_34-526 Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRIKŠTONIŲ KAIMO FONTANUOJANČIO GRĘŽINIO SUTVARKYMO DARBAI“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11238_34-529 A. Milkus
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-420 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11216_34-516 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11218_34-518 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŽALIAKALNIO G., KAPČIAMIESČIO MSTL., LAZDIJŲ R. SAV., NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 11239_34-530 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINEI PROKURATŪRAI 11155_34-506 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PATALPOS IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS AŠTRIOSIOS KIRSNOS BENDRUOMENEI 11244_34-525 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11253_34-528 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL 0,4333 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1004-3226), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., BŪDVIEČIO SEN., BŪDVIEČIO K., BŪDVIEČIO G. 5, NUOMOS PRATĘSIMO 11219_34-517 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL 0,0921 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5923-0003-0041), ESANČIO LAZDIJŲ M., MAIRONIO G. 23, NUOMOS PRATĘSIMO 11224_34-515 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL 0,2025 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0449-6800), ESANČIO LAZDIJŲ M., SEINŲ G. 30, NUOMOS PRATĘSIMO 11160_34-510 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL 0,66 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5943-0011-0157), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., LOPIŠKIŲ K. 4, NUOMOS PRATĘSIMO 11165_34-511 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL 0,29 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-0031-3751), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., KROSNĖNŲ K., BERŽŲ G. 23, NUOMOS PRATĘSIMO 11171_34-512 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL 16/32 DALIŲ 0,3200 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1696-9038), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., KROSNOS SEN., OLEANDRŲ K. 1, NUOMOS PRATĘSIMO 11176_34-508 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL 0,45 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1975-5189), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., MIKYČIŲ K., SODŽIAUS G. 45, NUOMOS PRATĘSIMO 11181_34-509 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11255_34-527 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO AIVARUI TULABAI 11278_Igaliojimas K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška