Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 9 posėdis
Posėdžio data 2012-01-16 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-283) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PROJEKTO "INFRASTRUKTŪROS PLĖTIMAS - KELIAS Į VERSLO PLĖTRĄ LENKIJOS IR LIETUVOS PASIENYJE" (Nr. 34-274) V. Margelis
Priimtas
3 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1329 PAKEITIMO (Nr. 34-261) S. Sinkevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2011 M. ATASKAITOS (Nr. 34-262) G. Varanauskienė
Priimtas
5 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-275) Ž. Rutkauskas
Priimtas
6 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO 4 IR 46 PUNKTŲ PAKEITIMO (Nr. 34-264) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-277) J. Gudžiauskas
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-278) L. Margelienė
Priimtas
9 DĖL LEIDIMO JOLANTAI MARCINKIENEI DIRBTI PROJEKTO VADOVE (Nr. 34-276) K. Jasiulevičius
Priimtas
10 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-265) 3486_priedai M. Sabaliauskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-263) M. Sabaliauskas
Priimtas
12 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-266) M. Sabaliauskas
Priimtas
13 DĖL KRŪMAPJOVĖS PERDAVIMO (Nr. 34-268) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŪKINIAIS PASTATAIS IR KIEMO STATINIAIS BEI ŽEMĖS SKLYPU PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-255) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-269) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2011 M. APYSKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-270) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-271) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL 2011 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-272) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL 2011 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-273) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. 5TS-981 PAKEITIMO (Nr. 34-279) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-280) K. Jasiulevičius
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. 34-281) V. Margelis
Priimtas
23 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-282) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška