Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 15 posėdis
Posėdžio data 2012-09-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-510) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-506) 4051_Kopija 2012 BIUDZETO patiksl. 09.28 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI (Nr. 34-485) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1033 PAKEITIMO (Nr. 34-490) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1425 (Nr. 34-494) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI 6 PROCENTŲ DALIES PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-497) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE "ALYTAUS REGIONO PLĖTROS 2010 - 2020 METŲ PLANO ATNAUJINIMAS" PARTNERIO TEISĖMIS (Nr. 34-478) S. Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (Nr. 34-496) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-504) A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-449 PAKEITIMO (Nr. 34-479) Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-453 PAKEITIMO (Nr. 34-480) Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-481) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-332 IR 2010 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1081 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-482) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LĖŠŲ MEDICINOS PUNKTŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI PASKIRSTYMO (Nr. 34-487) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NARKOTIKŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMAI, PASKIRSTYMO (Nr. 34-484) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-116 ,,DĖL DRAUDIMO NEPILNAMEČIAMS RŪKYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-501) D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ MAKSIMALAUS SKAIČIAUS 2012-2013 MOKSLO METAMS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (Nr. 34-503) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-325 PAKEITIMO (Nr. 34-502) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LEIDIMO RENATAI MOCKEVIČIENEI DIRBTI PROJEKTO KOORDINATORE (Nr. 34-486) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VALDO PETRO MIKELIONIO NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ (Nr. 34-489) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALADUSIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO (Nr. 34-498) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-472) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL GARAŽŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI, NURAŠYMO IR JŲ NUGRIOVIMO (Nr. 34-488) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PASTATO - GARAŽO NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-491) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO GIMNAZIJOMS (Nr. 34-493) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-473) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL FORTIFIKACINIO ĮRENGINIO (Nr. 34-474) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PATALPŲ PANAUDOS NAUJOSIOS KIRSNOS JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRUI (Nr. 34-477) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ (Nr. 34-483) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-499) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL DALIES PATALPOS PANAUDOS VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJAI (Nr. 34-495) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 606 PAKEITIMO (Nr. 34-500) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 PAKEITIMO (Nr. 34-476) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO NEATLYGINTINAI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 34-492) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-507) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
36 DĖL AUTOMOBILIO (Nr. 34-505) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-508) 4054_2012 Lazdiju.M.G.g.dir.par.apras 4055_2012 Veisieju g. dir.par 4056_2012 Seiriju A.Z.g. dir. par. apras 4057_2012 Sestoku m. dir.par.apras 4058_2012 Sventezerio m. dir.par.apras 4059_2012 A.Kirsnos m.dir.par.apras 4060_2012 Budviecio m.dir.par.apras 4061_2012 Kapciamiescio m.dir.par.apras 4062_2012 Krosnos m.dir.par.apras 4063_2012 Kuciunu m.dir.par.apras 4064_2012 Stebuliu m.dir.par.apras 4065_2012 m.d. Kregzdute dir.par.apras 4066_2012 m.d. Vyturelis dir.par.apras 4067_2012 l.d. Seir.Zibute dir.par.apras 4068_2012 l.d. Veis.Azuokiukas dir.par.apras 4069_2012 LazdijųMM dir.par.apras J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-509) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška