Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 31
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 31 posėdis
Posėdžio data 2014-01-31 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1034) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO (Nr. 34-991) K. Jasiulevičius
Priimtas
3 DĖL FINANSAVIMO IŠ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS, KAI NEVYKDOMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS, APRAŠO (Nr. 34-1018) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1009) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PAKEITIMO (Nr. 34-1016) G. Giedraitis
Priimtas
6 DĖL LEIDIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ (Nr. 34-1027) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2014 M. PROGRAMOS ATASKAITOS UŽ 2012 M. (Nr. 34-990) 5142_ataskaita 2013 m L. Džiaukštienė
Priimtas
8 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" STRUKTŪROS SUDERINIMO (Nr. 34-989) L. Džiaukštienė
Priimtas
9 DĖL 0,2072 HA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5938/0009:9), ESANČIO PASERNINKŲ K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO Į KITĄ, NUSTATANT ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ - REKREACINĖS TERITORIJOS IR POBŪDĮ - ILGALAIKIO (STACIONARAUS) POILSIO PASTATŲ STATYBOS, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-998) 5143_Aiskinamasis rastas (8) 5144_Pag. brezinys (3) 5145_Patikrinimo aktas (5) M. Sabaliauskas
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR MIESTŲ GATVIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1006) V. Margelis
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1004) V. Margelis
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2013 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-999) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ VEIKLA, APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-1021) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-994) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2013 M. APYSKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-997) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-995) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-992) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO (Nr. 34-1002) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-1000) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL PATALPŲ PANAUDOS GEGUTĖS KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-1005) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-1003) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-993) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-996) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-904 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-988) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1383 „ DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1001) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1007) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ (Nr. 34-1008) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-1013) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-909 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1010) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1080 PAKEITIMO (Nr. 34-1011) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL 2013 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1012) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS (Nr. 34-1014) L. Džiaukštienė
Priimtas
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 2011-2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1015) 5174_Atasakaita 2013 m. L. Džiaukštienė
Priimtas
34 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KUNIGUI JUOZUI ZDEBSKIUI (Nr. 34-1017) D. Barauskienė
Priimtas
35 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO (Nr. 34-1019) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1022) V. Radzevičienė
Priimtas
37 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1023) Ž. Rutkauskas
Priimtas
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 PAKEITIMO (Nr. 34-1025) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 PAKEITIMO (Nr. 34-1026) J. Galvanauskienė
Priimtas
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 PAKEITIMO (Nr. 34-1024) J. Galvanauskienė
Priimtas
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 PAKEITIMO (Nr. 34-1028) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 PAKEITIMO (Nr. 34-1029) J. Galvanauskienė
Priimtas
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 PAKEITIMO (Nr. 34-1030) J. Galvanauskienė
Priimtas
44 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-1031) J. Galvanauskienė
Priimtas
45 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1032) L. Margelienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška