Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 33
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 33 posėdis
Posėdžio data 2014-04-04 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1110) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1065) J. Gudžiauskas
Priimtas
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1076) J. Gudžiauskas
Priimtas
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1084) J. Gudžiauskas
Priimtas
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. BŪDVIEČIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1082) J. Gudžiauskas
Priimtas
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1070) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1068) J. Gudžiauskas
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1085) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1069) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1072) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-1077) 5300_2013 atskaita f-jos L. Džiaukštienė
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1078) 5302_ataskaita V. Venckuvienė
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2013 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-1066) 5303_Komisijos 2013 ataskaita 5304_Programos 2013 ataskaita R. Dulskas
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1089) 5305_2013 m. ataskaita S. Petrauskas
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1080) 5306_2013 m. ataskaita K. Jasiulevičius
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-8 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1067) K. Jasiulevičius
Priimtas
17 DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KITŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ SUDAROMOSE DARBO GRUPĖSE (KOMISIJOSE) TEISĖS AKTŲ PROJEKTAMS RENGTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1091) K. Jasiulevičius
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1100) 5313_Ataskaita G. Giedraitis
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1096) J. Gudžiauskas
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS (Nr. 34-1097) J. Gudžiauskas
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2014-2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-1093) J. Gudžiauskas
Priimtas
22 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1088) V. Radzevičienė
Priimtas
23 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1083) V. Radzevičienė
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO (Nr. 34-1109) V. Radzevičienė
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-165 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO‘‘ PAKEITIMO (Nr. 34-1101) G. Varanauskienė
Priimtas
26 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1086) A. Pipiras
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1090) A. Pipiras
Priimtas
28 DĖL VŠĮ ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ" PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS LOVŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-1074) L. Džiaukštienė
Priimtas
29 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (Nr. 34-1105) L. Džiaukštienė
Priimtas
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014-2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1071) V. Margelis
Priimtas
31 DĖL LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ ŠILUMOS ŪKIŲ SPECIALIŲJŲ PLANŲ PATIKSLINIMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1094) M. Sabaliauskas
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1075) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ 2014 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1103) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1079) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2014 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1081) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ (Nr. 34-1095) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-1073) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL LAUKO VIRTUVĖS NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-1087) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 „DĖL NUMATOMŲ PRIVATIZUOTI GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1092) J. Galvanauskienė
Priimtas
40 DĖL DALIES PATALPOS PANAUDOS VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJAI (Nr. 34-1104) J. Galvanauskienė
Priimtas
41 DĖL 0,45 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-1975-5189), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠVENTEŽERIO SEN. MIKYČIŲ K. SODŽIAUS G. 45, NUOMOS (Nr. 34-1108) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL 2014 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1102) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
43 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ (Nr. 34-1098) J. Galvanauskienė
Priimtas
44 DĖL TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDUI (Nr. 34-1106) J. Galvanauskienė
Priimtas
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-257 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1107) J. Gudžiauskas
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška