Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 43
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 43 posėdis
Posėdžio data 2015-02-23 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1522) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 6102_34-1486 6103_Strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1505) 6192_2015 BIUDZETAS (projektas) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-998 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 6105_34-1494 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-880 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, IKIMOKYKLINIŲ IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ TARIFIKACIJOS SĄRAŠŲ RENGIMO, TVIRTINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 6107_34-1492 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2014 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS 6108_34-1496 6109_FKB ATASKAITA  2014 6110_FKB  ISVADA 2014 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 6111_34-1487 6112_ATPK ataskaita 2014 V. P. Mikelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 6113_34-1493 6114_ATASKAITA 2014 m veiklos A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-623 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO“ PAKEITIMO 6115_34-1466 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-955 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 6116_34-1465 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6117_34-1497 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2014 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-1516) 6194_Komisijos 2014 veiklos ataskaita 6195_Priemoniu plano 2014 ataskaita R. Dulskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL DARIAUS LIAUKEVIČIAUS PASKYRIMO 6188_34-1503 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TAIKOMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1513) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 6118_34-1495 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6119_34-1498 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SUAUGUSIŲJŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 6120_34-1500 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1514) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO 6123_34-1463 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 2015 M. VEIKLOS PLANŲ TVIRTINIMO 6124_34-1501 6125_ligoninė   veiklos planas 2015m 6127_PSPC 2015 m  planas L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2015 M. DARBO PLANO PATVIRTINIMO 6128_34-1489 6130_VSB 2015 planas L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS 6131_34-1484 6132_ataskaita 2014 L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ 6133_34-1485 L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL GATVIŲ 6135_34-1468 6136_1 priedas 6137_2 priedas 6138_3 priedas 6139_4 priedas 6140_5 priedas 6141_6 priedas 6142_7 priedas 6143_8 priedas 6144_9 priedas 6145_10 priedas 6146_11 priedas 6147_12 priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SODŲ BENDRIJOS „GALSTAS“ TERITORIJOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. JURČIŪNŲ K., (APYTIKSLIS PLOTAS – 5,89 HA) DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO 6148_34-1469 6149_Aiskinamasis rastas 6150_Pagrindinis brezinys 6151_Patikrinimo aktas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 6152_34-1482 6153_priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 6154_34-1483 V. Sadauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL GYVENAMOJO NAMO IR ŪKINIŲ PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ 6155_34-1479 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 6156_34-1467 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI 6157_34-1480 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2014 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO 6163_34-1481 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL 2014 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO 6164_34-1470 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2014 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 6165_34-1464 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LEIDIMO PAKEISTI BUTO (PATALPOS) PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ 6166_34-1476 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ PERĖMIMO 6169_34-1478 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 2015 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO 6172_34-1502 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-1519) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO 6173_34-1471 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO 6175_34-1472 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO 6177_34-1473 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO 6179_34-1475 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO 6181_34-1474 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO 6183_34-1477 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO 6185_34-1491 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1509) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ, RINKOS PATAISOS KOEFICIENTO IR PATAISOS KOEFICIENTO, RODANČIO SOCIALINIO BŪSTO AR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO BŪKLĘ (NUSIDĖVĖJIMĄ), NUSTATYMO (Nr. 34-1511) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-1510) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2015 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 6186_34-1499 A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-877 „DĖL PROJEKTO‚,ŽAGARIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA” PAKEITIMO 6190_34-1504 A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1506) 6193_2014 m ataskaita K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" DIREKTORĖS JURGITOS MOZERIENĖS ATLEIDIMO (Nr. 34-1507) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL SANDROS SINKEVIČIENĖS DELEGAVIMO Į DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJOS (DZŪKIJOS VVG) TARYBĄ (Nr. 34-1508) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-1512) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO ARŪNUI MARKŪNUI (Nr. 34-1515) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL JURGITOS MOZERIENĖS PASKYRIMO (Nr. 34-1517) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „INTELEKTINĖ IR PRAMOGINĖ BIBLIOTEKA“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 6204_34-1518 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-1520) 6201_Bendradarbiavimo sutartis_keliu perd  (3) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO EIMUČIUI VALENTINUI SVENTICKUI (Nr. 34-1521) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška