Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 15 posėdis
Posėdžio data 2016-05-27 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 8-osios tarybos 15 posėdžio darbotvarkės pakeitimo (Nr. 34-563) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-61 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 34-552) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-343 „Dėl 2016 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 34-553) 7170_20160527 V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. 34-529) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. 34-535) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl 2016 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo (Nr. 34-534) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-344 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo (Nr. 34-546) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo projektui „Atversime jaunimui kultūrą kaip darbo ir verslo galimybę pasienio teritorijoje“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-545) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo projektui „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-544) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčiai su VšĮ būsto energijos taupymo agentūra 7163_34-549 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo projektui „Būk aktyvus – būk sveikas“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-557) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo projektui „Vaikų gerovė – mūsų rūpestis: kuriame vaikų ateitį bendradarbiaudami abipus sienos“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-543) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ ir jo dalinio finansavimo (Nr. 34-554) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 34-536) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-315 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 34-537) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 5TS-486 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lazdijų r. Seirijų lopšelį-darželį „Žibutė“, prijungiant jį prie Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos“ pakeitimo (Nr. 34-532) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 34-499) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Lazdijų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo (Nr. 34-526) 7150_LKM_nuostatai_2016 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 5TS-1266 „Dėl Lazdijų krašto muziejaus nuostatų ir Lazdijų krašto muziejaus direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 34-524) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų darbo vasaros metu (Nr. 34-523) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 5TS-346 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimo (Nr. 34-538) 7152_ataskaita 2015 nauja redakcija L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo (Nr. 34-559) 7176_Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės 7177_Antikor vert pazyma L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl patalpų panaudos Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetui (Nr. 34-531) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl automobilio (Nr. 34-541) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl statinių įtraukimo į apskaitą (Nr. 34-539) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl buto, esančio Lazdijų m. Vilniaus g. 11-2, ir 1/10 dalies ūkinio pastato, esančio Lazdijų m. Vilniaus g. 11, pardavimo (Nr. 34-542) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 34-525) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-136 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 34-527) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. 34-533) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 34-540) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 5TS-1295 ,,Dėl investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2014–2016 metams derinimo“ pakeitimo (Nr. 34-550) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 5TS-1071 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 34-547) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
33 Dėl VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotinio dalininkų susirinkimo (Nr. 34-548) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl lėšų skyrimo (Nr. 34-551) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (Nr. 34-555) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl patalpų, skirtų maisto gamybai, su pagalbinėmis patalpomis bei ilgalaikiu materialiuoju ir trumpalaikiu materialiuoju turtu nuomos ir mokinių maitinimo paslaugų teikimo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje (Nr. 34-556) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl pritarimo pasirašyti servituto sutartį (Nr. 34-558) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, skirto maisto gamybai, nuomos ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų teikimo (Nr. 34-560) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl sutarties pasirašymo (Nr. 34-561) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl netinkamų finansuoti išlaidų padengimo (Nr. 34-562) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška