Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 23 posėdis
Posėdžio data 2016-12-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 23 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-762) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-343 "DĖL 2016 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-756) 7811_Kopija Biudzetas_20161229 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-758) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 7812_34-759 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 7813_34-760 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 7809_34-753 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 5TS-152 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ, NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-742) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-749) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITOS UŽ 2013–2015 METUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-750) 7810_Strateginio pletros plano ataskaita-1 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-751) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
11 DĖL ŽEMĖS SKLYPO DOVANOJIMO (Nr. 34-752) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-363 "DĖL DARBUOTOJŲ (TARNAUTOJŲ), KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-754) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-755) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, KAIP VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO, VEIKLOS PLANO 2017–2020 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. 34-757) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PANAUDOS (Nr. 34-761) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška