Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 24
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 24 posėdis
Posėdžio data 2017-02-17 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-809) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS 7916_Kopija ITVP ataskaita_2016 (003) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-804) 7927_Strateginis veiklos planas G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-805) 7928_Kopija BIUDZETAS_2017 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1224 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ” PAKEITIMO 7876_34-789 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-247 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS STEIGIMO” PAKEITIMO 7877_34-790 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 7915_34-800 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 7883_34-793 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI TEIKĖJŲ, FINANSUOJAMŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 7913_34-799 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 7897_34-794 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-803) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2017 METŲ PLANO PATVIRTINIMO 7922_34-801 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2015 M. (Nr. 34-763) 7814_STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2015 M L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1389 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO, TYLIŲJŲ ZONŲ IR TRIUKŠMO RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. 34-782) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS 7918_34-791 7920_2017 m Aplinkos apsaugos ataskaita A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-771) 7830_1 priedas 7831_2 priedas 7832_3 priedas 7833_4 priedas 7834_5 priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-783) 7866_priedai A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-784) 7869_Kopija Sprendimo proj. priedas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL BUTŲ PIRKIMO 7874_34-787 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-719 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO IR JŲ TERITORIJŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-788) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-802) 7925_antikor. v. pazyma J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BŪDO 7882_34-792 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PATALPŲ NUOMOS 7906_34-797 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 7902_34-795 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ (Nr. 34-770) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-767) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI "ŽIDINYS" (Nr. 34-769) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-779) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-780) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-778) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL AUTOMOBILIŲ NURAŠYMO (Nr. 34-764) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-785) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL NUOMPINIGIŲ DYDŽIO (Nr. 34-786) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D.  SPRENDIMO NR. 5TS-1349 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-766) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-773) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-774) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-775) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-776) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-777) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" (Nr. 34-765) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" (Nr. 34-781) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, KAIP VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO, VEIKLOS PLANO 2017–2020 METAMS PATVIRTINIMO 7904_34-796 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1413 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 7909_34-798 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
44 DĖL PRITARIMO GATVIŲ VALYMO IR ŠLAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-806) 7929_GATVIŲ VALYMO IR SLAVIMO  SUTARTIS PASIRASYMUI Nr V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-624 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA VŠĮ KAPČIAMIESČIO GLOBOS NAMUOSE" PAKEITIMO (Nr. 34-807) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL BUTO PIRKIMO (Nr. 34-808) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška