Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 2 posėdis
Posėdžio data 2019-05-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 2 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9537_34-35 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1678) 9455_2018 m. veiklos ataskaita (galutinis variantas) 9456_2019-03-26 Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaito 9457_Finansiniu ataskaitu rinkinys 2018 R. Rupšienė, J. Marcinkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1679) 9458_Veiklos ataskaita 2018 m 9459_Nepriklausomo auditoriaus išvada audito finansinės ir veiklos ataskaitos-pasirašytas (003) gera 9460_Finansinių ataskaitųrinkinys 2 L. Džiaukštienė, V. Golikas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-7) 9461_Veiklos  ataskaita  2018m 9462_Nepriklausomo auditoriaus išvada audito ataskaita finaninės ataskaitos ligoninė 9463_Kopija 2018m._Finansinės būklės ataskaitos 9464_Kopija 2018m._Finansinės būklės ataskaitos priedai L. Džiaukštienė, V. Šimkonis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1681) 9465_2018 m. Veiklos ataskaita 9466_Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos 9467_Finansinių ataskaitų rinkinys V. Valūnas, D. Liaukevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 9477_34-11 9478_atask UZ 2018 METUS 9479_Nepriklausomo audito išvada ir audito ataskaita 9480_Finansinės ataskaitos V. Valūnas, E. Mačionienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO 9481_34-13 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 9485_34-27 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO 9486_34-26 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ 9487_34-22 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ATSTOVO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ (Nr. 34-4) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL 2020 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 9489_34-17 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 9490_34-21 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI 9491_34-23 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-996 "DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS "REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE" ĮGYVENDINIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-8) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 9493_34-24 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-2) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-3) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE BEI KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE 2019-2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO 9519_34-33 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9496_34-20 A. Balčius
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO 9497_34-16 9498_priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9520_34-32 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9535_34-34 9536_Kopija OBJEKTŲ SĄRAŠAS_2019 (001) tarybai V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1518 „DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ SU PRIKLAUSINIAIS IR ŽEMĖS SKLYPAIS PIRKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 9500_34-28 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 9474_34-10 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-5) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BEVILTIŠKOS SKOLOS NURAŠYMO (Nr. 34-9) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 9502_34-19 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9510_34-29 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1496 „DĖL GYVENAMOJO NAMO SU PRIKLAUSINIAIS IR ŽEME PIRKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 9512_34-18 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1422 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9513_34-15 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1395 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9521_34-30 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-364 „DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 9523_34-31 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 9515_34-25 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO 9516_34-14 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9518_34-12 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO (Nr. 34-6) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška