Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 3 posėdis
Posėdžio data 2019-06-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9674_34-74 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO 9567_34-44 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO 9569_34-57 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO 9571_34-58 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-74 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9652_34-71 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1578 „DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9573_34-53 9574_BIUDZETAS_20190621 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LĖŠŲ PERVEDIMO PROJEKTUI „KRAUJASIURBIŲ UPINIŲ MAŠALŲ POPULIACIJOS POKYČIŲ STEBĖJIMAS IR POPULIACIJOS REGULIAVIMAS“ IŠ DALIES FINANSUOTI 9562_34-45 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 9636_34-63 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 9637_34-64 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JUNGTINĖS PASTANGOS IŠSAUGOTI IR PUOSELĖTI ŠEIMOS PAPROČIUS BEI TRADICINIUS ĮGŪDŽIUS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-36) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAISVALAIKIO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS LAZDIJŲ RAJONO KAIMO GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE“ MOBILIOS LAUKO ESTRADOS PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9594_34-61 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-485 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9564_34-47 R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ 9595_34-59 R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1379 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE“ PAKEITIMO 9563_34-46 R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 9596_34-48 R. Kazlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2019 METŲ PLANO PATVIRTINIMO 9645_34_67 R. Rupšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 9669_34-72 R. Rupšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-611 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ APLEISTŲ, NEPRIŽIŪRIMŲ IR NENAUDOJAMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9644_34-68 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-28 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9600_34-52 9601_OBJEKTŲ SĄRAŠAS_2019 (tvirtinimui) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL VŠĮ NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 9653_34-70 9654_2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 9655_2018 m. veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ PATVIRTINIMO 9646_34-66 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOJE 9608_34-55 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-837 „DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOJE“ PAKEITIMO 9609_34-51 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-38) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (Nr. 34-39) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1565 "DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-40) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL MOKYKLOS PATALPŲ PANAUDOS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-41) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PASTATO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO MIKYČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI 9620_34-56 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. 34-43) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO 9662_34-42 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ĮGALIOJIMO (Nr. 34-37) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ VANDUO“ 9626_34-49 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VERTĖS PADIDINIMO 9633_34-54 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
34 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOJE 9638_34-62 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-898 „DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE“ PAKEITIMO 9656_34-69 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ 9642_34-65 L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS 9672_34-73 9673_Kontroles komiteto programa 2019 (003) G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška