Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 43
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 43 posėdis
Posėdžio data 2018-11-16 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 43 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9135_34-1527 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-7 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ“ PAKEITIMO 9070_34-1503 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9105_34-1518 9106_Kopija BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMO, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMO BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“ 9109_34-1520 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“ 9095_34-1510 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 9098_34-1513 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 9107_34-1519 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1071 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9071_34-1502 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1352 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9072_34-1504 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1349 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9073_34-1505 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1160 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2018 M. PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9074_34-1508 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9103_34-1516 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL BUTO SU BENDRO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO LAZDIJUOSE, SEINŲ G. 18-9, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 9075_34-1506 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI 9076_34-1509 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI 9096_34-1512 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1310 „DĖL PATALPOS NUOMOS“ PAKEITIMO 9110_34-1521 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 9097_34-1511 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9101_34-1515 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ILGALAIKIO TURTO 9077_34-1507 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 9108_34-1517 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9099_34-1514 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPŲ NUOMOS 9128_34-1522 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTUOSE 9129_34-1523 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO 9131_34-1524 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 9132_34-1525 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL GYVENAMOJO NAMO SU PRIKLAUSINIAIS IR ŽEME PIRKIMO 9133_34-1526 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška