Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 39
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 39 posėdis
Posėdžio data 2018-06-27 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 39 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1409) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8782_34-1393 8785_Kopija BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-996 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8783_34-1395 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LIETUVOS IR LENKIJOS KELIAI Į LAISVĘ - BENDRA MUZIEJŲ VEIKLA MININT 100-ĄSIAS VALSTYBINGUMO METINES“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 8813_34-1404 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 8781_34-1392 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LAZDIJŲ HIPODROMO TAKO PRITAIKYMAS LAISVALAIKIO, SPORTO IR KULTŪRINEI VEIKLAIׅ“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 8796_34-1396 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1329 "DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE "PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1408) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-43 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8779_34-1391 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 8741_34-1388 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1293 „DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ“ PAKEITIMO (Nr. 34-1405) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ 8798_34-1397 8799_2018 Veisiejų g. ĮSTATAI V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-732 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, UGDYMO PROGRAMŲ IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ“ PAKEITIMO 8743_34-1378 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 8744_34-1383 8745_1 Priedas 8746_2 Priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS – SANDĖLIO, ESANČIO LAZDIJUOSE, TAIKOS G. 12-2, IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LAZDIJUOSE, TAIKOS G. 12, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 8747_34-1380 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL TURTO PERDAVIMO 8801_34-1399 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 8800_34-1398 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PATALPOS PANAUDOS KROSNOS MIESTELIO BENDRUOMENĖS KOMITETUI 8753_34-1390 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL 0,2300 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5903-0008-0064), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. BŪDVIEČIO SEN. BŪDVIEČIO K. BŪDVIEČIO G. 25, NUOMOS PRATĘSIMO 8754_34-1381 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8759_34-1384 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M.GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1341 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8762_34-1385 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE 8778_34-1379 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL TARIFŲ NUSTATYMO 8767_34-1382 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1250 „DĖL VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATŲ, STRUKTŪROS IR DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8769_34-1386 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 8784_34-1394 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8771_34-1387 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO 8773_34-1389 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
27 DĖL TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ 8802_34-1400 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 8805_34-1402 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-1407) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE „KRAŠTOVAIZDŽIO VERTYBIŲ APSAUGA IR PRITAIKYMAS PAŽINTI (II)“ IR PARTNERYSTĖS SUTARTIES PASIRAŠYMUI 8811_34-1403 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ 8808_34-1401 V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1406) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška