Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Seirijų seniūnija

Seniūnijos teritorija. Seirijų seniūnijos plotas - 14546 ha. Seniūnijos teritorijoje esantys ežerai- Metelys, Obelija, Seirijis, Gailiekas, Sagavas, Pirčiukas, Maušelis, Dubelis Seniūnija taip pat ribojasi su Dusios ežeru, seniūnijos teritoriją kerta upė Seira. 520 ha sudaro miškai – tai Bijotų, Šilo, Ročkių, Šilaičių, Raganiškės, Trako miškai, Meilės miškelis ir kiti mažesni šilai.

Seniūnijos centras yra Seirijų miestelyje, kuriame yra 22 gatvės. Seniūnijai priklauso 32 kaimai, iš jų didžiausi šie: Metelių, Gervėnų , Bagdononių, Paserninkų, Vainiūnų Žagarių .

Istorija. Miestelio pradžia – XVI amžius. 1511-02-09 Karalius Zigmantas Senasis vyriausiajam kariuomenės vadui etmonui Jurgiui Radvilai padovanojo žemės valdas į vakarus nuo Nemuno, į šiaurę nuo Veisiejų dvaro ir iki Kirsnos upelio vakaruose. Į šiaurę nuo Seirijo ežero įsikūrė Radvilų dvaras, davęs pradžią miesteliui, pavadintam Seirijais. Kadangi Radvilos buvo reformatai, tai prie dvaro buvo pastatyta jų bažnyčia, vadinama kirke. Netrumpą laikotarpį – 1688-1806 m. Seirijus valdė Prūsijos kunigaikščiai. Jie patys čia negyveno, bet atsiųsdavo į šį kraštą amatininkų ir ūkininkų. Po III Lietuvos - Lenkijos padalijimo iki 1917 m. Seirijus valdė caro Rusija. Ne kartą per šį kraštą iš vakarų į rytus ir atgal ritosi karų bangos – 1655 m. žygiavo caro Aleksejaus kariuomenė, 1812 m. – Napoleono ir caro Rusijos kariai, 1914 – 1915 m. keliskart kaizerinės Vokietijos ir vėl caro Rusijos daliniai, o 1941 – 1944 m. II pasauliniame kare grūmėsi Hitlerio ir Stalino pulkai. XIX a. (1830 ir 1863 m.) du sukilimai prieš carų valdžią irgi paliko savo pėdsakų Seirijų krašte (sukilėlių kapai yra Mockonyse, stogastulpis - Statiškės kaime).

Pokario metais gausiai liejosi kraujas rezistencijos kovose (paminklinis akmuo pastatytas Seirijuose, Vytauto gatvėje, buv. NKVD būstinės vietoje, Seirijų kapinėse - partizanų kapai). 1941-09-13 Barauciškės kaimo miškelyje vokiečių žudikai, padedami vietinių „patriotų”, sušaudė 953 miestelio gyventojus – žydus. Genocido vietoje pastatytas paminklinis akmuo. O kur dar 1941 m. ir pokario tremtys, 1940 m. repatriacija į Vokietiją ir iš Lenkijos, emigracija į Vakarus 1944 m. vasarą. Štai kiek per ilgus amžius iškentėjo šis nedidelis Seirijų kraštas ir darbštūs jo žmonės. Penkerios kapinės – dvejos žydų, katalikų, vokiečių ir lenkų - liudija, kad Seirijų būta nemažo miestelio (1870 m. jame gyveno 3662 žmonės), penkių plentų kryžkelės, stambaus amatų ir prekybos centro. Krašto praeitį mena ir Paserninkų piliakalnis, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje įsteigti dailininko ir mokyklos istorijos muziejai.

Gyventojai. 2016 m. sausio 1 dienos duomenimis Seirijų seniūnijoje gyvena 2082 gyventojai, iš jų 1079 moterys ir 1003 vyrai. Pagal amžiaus grupes gyventojai pasiskirstę taip: iki 16 metų - 217, nuo 16 iki 25 metų - 218, nuo 25 iki 45 metų - 492, nuo 45 iki 65 metų-551, vyresni kaip 65 metų - 604.

Asociacija „Seirijų bendruomenės komitetas“ įregistruota 2001 m. birželio 1 d. Bendruomenės nariai labai aktyvūs, todėl dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje.

2003 m. 1. „Bendruomenė jaunimui“; 2. „Seirijų bendruomenės kelias- skaitmeninės bendruomenės link“.

2004 m. 1. „Skulptūrų parkas“; 2. „Kultūriniai mainai“; 3. „Jaunųjų talentų dienos Seirijuose“; 4. „LEADER + priemonių įgyvendinimas“; 5. „Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centras“; 6. „Psichikos neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas bendruomenėje“.

2005 m. 1. „Joninių lauže, liepsnok“; 2. „Deki Joninių lauželi“; 3. „Socialinės paslaugos“; 4. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras“; 5. „Lietuvos savanorių kapų apsauga ir jų atminimo įamžinimas“; 6. „Seirijų bendruomenės vaikų nusikalstamumo prevencijos programa“; 7. „Talentų dienos Seirijuose“.

2006 m. 1.„Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”. 2. „Vaikų nusikalstamumo ir prevencijos programa”. 3. „Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”, 4. „Vaikų vasaros stovykla”

5. „Lino pasaka”, 6. „Deki, Joninių lauže”.

2007 m. 1.„Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centro plėtra”. 2. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras” 3. „Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”. 4. „Nuraukim linelius”.

2008 m. 1.„Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centro plėtra-II”. 2. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”. 3. „Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”. 4. „Seirijai- Lietuvos miestelių kontekste”. 5. „Nuraukim linelius”.

2009 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”; 2. „Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”.

2010 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”. 2. „Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”

2011 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”.2. „Seirijų miestelio 500 metų jubiliejaus minėjimo renginiai“. 3. „Seirijų krašto sambūris – šventė „Seirijams – 500“. 4. „Seirijų bendruomenės jaunimo dienos užimtumas“.

2012 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”. 2. „Socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti“.

2013 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”. 2. „Bendruomeninių organizacijų veiklai palaikyti ir plėtoti”. 3. „Gerumas mus vienija”. 4. „Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų kokybės gerinimas (vykdymas tęsiamas ir 2014 metais). 5. Seirijų bendruomenė kaip partneris dalyvavo Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro projekte „Aktyvi šeima - raktas į kokybišką gyvenimą”.

2014 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”.

2015 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”, 2. „Aš ir mano šeima“, 3. „Gyvenkime sveikiau ir aktyviau“.

2016 m. 1. „Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”. 2. „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas“. 3. „Laisvalaikio erdvė“. 4. „Gražioje aplinkoje gražios tradicijos bujoja“.

Įstaigos, verslo įmonės, ūkiai: A. Alenskienės individuali įmonė -veterinarijos paslaugos ir prekės, skirtos gyvūnų priežiūrai, J. Alensko individuali įmonė-veterinarijos paslaugos, Druskininkų kredito unijos Seirijų nutolusi kasa, UAB „Dzūkijos servisas“, teikiantis automobilių remonto paslaugas, E. Jurkevičiaus įmonės parduotuvė “Tik čia”, UAB „Pandora“: parduotuvė „Ramunė“, viešbutis-kavinė „Seira”, UAB „Viligitra“, „Aibė“, UAB „Pošnelė”, Z. Vizmanienės individuali veikla-gėlių parduotuvė, VšĮ „Seirijų žirgai“, vaistinių tinklo „Ramunėlės vaistinė“ vaistinė, UAB „Loginta“. Metelių miestelyje veikia kavinė svečių namuose „Vivaldi“, UAB „Vijosa“, Arūno Lasavičiaus gėlininkystės ūkis, ūkininkų Arūno Žėko, Liudo Jurčiukonio, Tomo Urbonavičiaus, Ramūno Urbanavičiaus, Sauliaus Baliukonio ūkiai, kurie valdo virš 100 ha. žemės.

Lankytinos vietos. Architektūros paminklai: 1584 m. pastatyta, o 1825 m. atnaujinta renesansinė Seirijų Švenčiausios Marijos Škaplierinės bažnyčia; 1822 m. Meteliuose pastatyta klasicistinė su baroko bruožais Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Vienas seniausių statinių rajone - prieš 300 m. pastatytas buvusios Seirijų girininkijos namas, esantis Statiškės kaime ir Seirijų dvaro pastatai, esantys Seirijuose, Metelių gatvėje. Partizanų kovas mena pastatyti paminklai Graužų, Barčiūnų ir Bagdononių kaimuose, Paserninkų kaime, Bestraigiškės miške. Seirijų kapinėse yra partizanų kapavietė. Paminklinis akmuo pastatytas Seirijuose, Vytauto gatvėje, buv. NKVD būstinės vietoje. Paminklinis akmuo stovi ten, kur kadaise buvo dailininko A.Žmuidzinavičiaus tėvų sodyba. Krašto praeitį mena Paserninkų piliakalnis, senosios žydų, evangelikų liuteronų, lenkų ir veikiančios Seirijų viešosios kapinės. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje veikia dailininko A.Žmuidzinavičiaus ir mokyklos istorijos muziejai. Lankytojai, besidomintys gamtos bei kultūros paveldo vertybėmis, yra laukiami ir Metelių regioniniame parke, esančiame Metelių kaime. Dusia, Metelys, Obelija – nuostabūs ežerai, kurie yra didžiausia Metelių regioninio parko gamtos vertybė. Metelių regioninio parko gamtos mokykloje esanti ekspoziciją, supažindina su parko istorija, ežerų kilme bei raida.

 Grįžti