Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 18
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 18 posėdis
Posėdžio data 2020-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 11625_34-619 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS TEIKIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTUS PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „SVEIKATA“ KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS „SOCIALINĖS INTEGRACIJOS STIPRINIMO MECHANIZMAI VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS SU AUKŠTOS RIZIKOS ELGSENA IR (AR) IŠ NEPALANKIŲ APLINKŲ“ 11456_34-614 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „IEŠKOK. ATRASK. BŪK IŠKLAUSYTAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11462_34-578 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ARCHYVINIŲ KNYGRIŠYSTĖS ĮRIŠŲ INTERPRETACIJOS VEISIEJŲ BIBLIOTEKOJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11464_34-581 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LITERATŪRINĖS GAIRĖS LAZDIJŲ KRAŠTE: KŪRĖJAI, TEKSTAI, ATMINIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11466_34-580 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BENDRUOMENINIO VERSLO PLĖTRA” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 11468_34-574 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-431 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BENDRUOMENIŠKUMAS MUS VIENIJA” IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 11470_34-585 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-444 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PAŽANGAUS KAIMO TINKLAVEIKOS KŪRIMAS” IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 11473_34-588 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-394 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „N. KIRSNOS K. BENDRUOMENĖS GEROSIOS PATIRTIES PASISĖMIMAS” IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 11476_34-598 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-395 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BENDRAUJAME, ATRANDAME, SUSIPAŽĮSTAME, TOBULĖJAME” IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 11480_34-599 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ 11484_34-600 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2027 METŲ PATVIRTINIMO 11623_34-615 11624_SPP iki 2027 m A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL GEDIMINO ČIVINSKO INDIVIDUALIOS ĮMONĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 11487_34-593 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL GEDIMINO ČIVINSKO INDIVIDUALIOS ĮMONĖS NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO 11494_34-594 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARTAS" ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 11501_34-595 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL UAB „ELVINTA“ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 11504_34-597 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ANTKAINIO NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, TEIKIANČIOSE MAITINIMO PASLAUGAS 11507_34-604 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 11508_34-608 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-935 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 11516_34-612 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS NUOMOS KONKURSO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGOMS 11520_34-613 Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 11521_34-583 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ MENO MOKYKLAI 11525_34-586 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 11527_34-596 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PASTATO-KARVIDĖS, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., BARČIŲ K., DUSIOS G. 20A, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 11535_34-590 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PASTATO-KARVIDĖS, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., BARČIŲ K., DUSIOS G. 20B, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 11545_34-589 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PATALPOS PANAUDOS LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI 11555_34-607 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PASTATO IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO LAZDIJŲ R. SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DIREKTOREI ANGELEI MIZERIENEI 11561_34-605 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 11564_34-601 11565_Priedas J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 11566_34-610 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“ 11571_34-603 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 11581_34-606 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO LIKVIDAVIMO 11592_34-587 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIO PLANO 2021 METAMS DERINIMO 11609_34-582 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1395 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 11612_34-591 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR SAVININKAI NEŽINOMI), NUSTATYMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ, DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRIPAŽINTI STATINIUS BEŠEIMININKIAIS IR PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 11614_34-602 11615_Antikorupcinio vertinimo pažyma J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMO 11616_34-611 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-486 „DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO 11619_34-592 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška