Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 11 posėdis
Posėdžio data 2012-03-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-357) A. Margelis
Priimtas
Papildomi klausimai
2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "INOVATYVŪS MOKYMAI KULTŪROS SPECIALISTAMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-353) S. Sinkevičienė
Priimtas
3 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-344) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASTOVIOSIOS DALIES MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO (Nr. 34-345) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-342) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-343) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PARENGIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-324) S. Sinkevičienė
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLEISTŲ PASTATŲ IR KITŲ APLINKĄ ŽALOJANČIŲ OBJEKTŲ LIKVIDAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-339) S. Sinkevičienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 PAKEITIMO (Nr. 34-351) K. Jasiulevičius
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠO PAPILDYMO (Nr. 34-354) L. Margelienė
Priimtas
11 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-355) L. Margelienė
Priimtas
12 DĖL VŠĮ ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ" PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS LOVŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-323) L. Džiaukštienė
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2012-2016 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-350) L. Džiaukštienė
Priimtas
14 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-341) L. Džiaukštienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2012-2013 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-347) J. Gudžiauskas
Priimtas
16 DĖL 2012 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ - IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-325) A. Pipiras
Priimtas
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ VYKDYMO 2012 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-326) A. Pipiras
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2011 M. ATASKAITOS (Nr. 34-322) M. Sabaliauskas
Priimtas
19 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-338) 3710_1-4 priedai M. Sabaliauskas
Priimtas
20 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-335) M. Sabaliauskas
Priimtas
21 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-336) M. Sabaliauskas
Priimtas
22 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-340) M. Sabaliauskas
Priimtas
23 DĖL SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO (Nr. 34-334) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS (Nr. 34-330) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-328) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-329) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-348) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR.5TS-31 PAKEITIMO (Nr. 34-331) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2012 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-332) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE UAB "LAZDIJŲ VANDUO" (Nr. 34-333) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-327) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-337) J. Galvanauskienė
Priimtas
33 DĖL 2012 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-346) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-310 ,,DĖL IŠPERKAMŲ IR NEPRIVATIZUOJAMŲ VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-352) M. Sabaliauskas
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-304 PAKEITIMO (Nr. 34-356) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška