Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 13 posėdis
Posėdžio data 2012-05-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-426) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-417) 3899_2011 m. direktoriaus ataskaita G. Salatka
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-411) B. Rūtelionis
Priimtas
4 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-420) 3865_Patikslinto biudzeto priedai_05.30 Š. Dumbliauskienė
Priimtas
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-414) Š. Dumbliauskienė
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-568 1.1 PUNKTO PAKEITIMO IR 2010 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1352 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-413) L. Margelienė
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-408) L. Džiaukštienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-421) L. Džiaukštienė
Priimtas
9 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-410) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 34-409) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2011 M. METINIAMS PRANEŠIMAMS (Nr. 34-407) J. Galvanauskienė
Priimtas
12 DĖL PRITARIMO VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR AUDITO IŠVADOMS BEI AUDITO ATASKAITOMS (Nr. 34-406) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ (Nr. 34-416) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL PANAUDOS (Nr. 34-419) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-412) M. Sabaliauskas
Priimtas
16 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-418) M. Sabaliauskas
Priimtas
Papildomi klausimai
17 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-422) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2011 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITO IŠVADAI BEI AUDITO ATASKAITAI (Nr. 34-423) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL PAPILDOMO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-424) S. Sinkevičienė
Priimtas
20 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-425) L. Džiaukštienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška