Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 19
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 19 posėdis
Posėdžio data 2013-02-07 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-634) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-568 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-617) V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-567 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-618) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ NUSTATYMO (Nr. 34-612) K. Jasiulevičius
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-543 "DĖL LEIDIMO ANGELEI MIZERIENEI DIRBTI PROJEKTO VADOVE" PAKEITIMO (Nr. 34-603) K. Jasiulevičius
Priimtas
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-419 "DĖL LEIDIMO ARTŪRUI ČIURLIONIUI DIRBTI PROJEKTO VEIKLŲ KOORDINATORIUMI" PAKEITIMO (Nr. 34-602) K. Jasiulevičius
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1496 PRIEDO NR. 2 PAKEITIMO (Nr. 34-621) L. Margelienė
Priimtas
8 DĖL MOKESČIO UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUMAŽINIMO (Nr. 34-619) L. Margelienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-560 PRIEDO 3 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-624) L. Margelienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009-2011 M. PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2011 M. (Nr. 34-616) 4276_Ataskaita L. Džiaukštienė
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ MIESTŲ ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIAJŲJŲ PLANŲ PATIKSLINIMO (Nr. 34-615) M. Sabaliauskas
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-607) M. Sabaliauskas
Priimtas
13 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5905/0008:301, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,9367 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. LAZDIJŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-606) 4277_Aiškinamasis raštas 4278_Pagrindinis brėžinys 4279_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
14 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-620) V. Margelis
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-462 PAPILDYMO (Nr. 34-614) V. Margelis
Priimtas
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-625) V. Margelis
Priimtas
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-420 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-604) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-623) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2012 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-605) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL 2012 M. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-601) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2012 M. APYSKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-622) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ 2013 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-608) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL BUVEINĖS REGISTRAVIMO (Nr. 34-600) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-609) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL PRITARIMO PADALINTI KELIĄ (Nr. 34-610) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-516 PAKEITIMO (Nr. 34-611) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL PATALPOS SUTEIKIMO (Nr. 34-613) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
28 DĖL LEIDIMO NAUDOTIS PATALPOMIS LAZDIJŲ MENO MOKYKLAI (Nr. 34-626) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-628) J. Galvanauskienė
Priimtas
30 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ (Nr. 34-627) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-629) V. Radzevičienė
Priimtas
32 DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS DISPEČERINĖS PASLAUGŲ PERDAVIMO (Nr. 34-630) L. Džiaukštienė
Priimtas
33 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO (Nr. 34-632) V. Radzevičienė
Priimtas
34 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI (Nr. 34-633) V. Radzevičienė
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS LIKVIDAVIMO (Nr. 34-631) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška