Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 23 posėdis
Posėdžio data 2013-05-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-804) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PROJEKTUI "TURIZMO INDUSTRIJOS MODERNIZAVIMAS LIETUVOS-LENKIJOS PASIENIO REGIONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-792) V. Pilvinis
Priimtas
3 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PROJEKTUI "ŠILČIAU + ŠVIESIAU = PIGIAU: LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMAS PER SIENĄ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-789) V. Pilvinis
Priimtas
4 DĖL PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR LEIDIMO PRISIDĖTI ĮNAŠU NATŪRA (Nr. 34-793) V. Pilvinis
Priimtas
5 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-790) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2014 METAMS (Nr. 34-787) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2014 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. 34-785) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-567 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-796) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-791) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO VASAROS METU (Nr. 34-781) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-801) L. Džiaukštienė
Priimtas
12 DĖL LĖŠŲ MEDICINOS PUNKTŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI PASKIRSTYMO (Nr. 34-780) L. Džiaukštienė
Priimtas
13 DĖL UAB "LAZDIJŲ VANDUO" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 34-797) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PROJEKTUI "VIEŠOSIOS TERITORIJOS IR INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS BŪDVIEČIO, KYBARTŲ, GALINIŲ BEI TARNAUKOS KAIMUOSE" IR LEIDIMO PRIE JO ĮGYVENDINIMO PRISIDĖTI ĮNAŠU NATŪRA (Nr. 34-788) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" (Nr. 34-783) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" (Nr. 34-782) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL KIEMO AIKŠTELĖS NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-786) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL KIEMO STATINIŲ (ŠALIGATVIO IR TVOROS) NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-784) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL TURTO PERDAVIMO GIMNAZIJOMS (Nr. 34-794) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VALDO PETRO MIKELIONIO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ (Nr. 34-795) K. Jasiulevičius
Priimtas
21 DĖL PASTATŲ (Nr. 34-798) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-681 PAKEITIMO (Nr. 34-799) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-800) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL KLAUDIJAUS MALEVSKIO IR ARTŪRO MAČIONIO PASKATINIMO UŽ IŠSKIRTINIUS SPORTINIUS PASIEKIMUS (Nr. 34-802) J. Gudžiauskas
Priimtas
25 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-803) V. Radzevičienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška