Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 34
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 34 posėdis
Posėdžio data 2014-04-18 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 18 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1151) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1116) J. Gudžiauskas
Priimtas
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1124) J. Gudžiauskas
Priimtas
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1117) J. Gudžiauskas
Priimtas
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1111) J. Gudžiauskas
Priimtas
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1115) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1126) J. Gudžiauskas
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1123) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1114) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1132) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1129) L. Džiaukštienė
Priimtas
12 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITO IŠVADAI IR AUDITO ATASKAITAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1139) 5352_VsI Lazdiju SC 2013 m. veikl.atask 5353_Audito isvada 5354_Audito ataskaita 5356_Vsi Lazdiju SC 2013 m. finans.atask. rinkinys J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR AUDITO ATASKAITAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1125) 5358_2013 m. veiklos ataskaita 5359_Auditor.isvada ir audito atask 5360_2013 m. met.finans. atask. rinkinys J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1130) 5364_VsI LL 2013 m. veikl.atask 5365_Auditoriaus isvada 5366_VsI LL 2013 m.met.finans.atak J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR AUDITO ATASKAITAI BEI 2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1121) 5369_2013 m. veiklos ataskaita 5370_Auditor.isvada ir audito atask 5371_2013 m. met.finans.atask. rinkinys J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ VANDUO" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1119) 5374_UAB LV direkt.2013 m. veikl.atask J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1128) 5376_UAB LS direkt.2013 m. veiklos atask J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1145) 5412_ATPK 2013 veiklos ataskaita V. P. Mikelionis
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1141) 5378_Ataskaita M. Bakšienė
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1118) 5380_Ataskaita B. Rūtelionis
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1144) 5381_Ataskaita R. Dulskas
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1142) 5382_Ataskaita J. Pileckas
Priimtas
23 DĖL 2014 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-1133) 5383_2014 biudzetas 04 V. Radzevičienė
Priimtas
24 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-1136) V. Radzevičienė
Priimtas
25 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-1134) V. Radzevičienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-966 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1113) V. Radzevičienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2014 M. DARBO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1112) 5400_VSB  planas 2014  m L.Džiaukštienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1150) L. Margelienė
Priimtas
29 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRINIS NR. 5923/0002:306, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,1100 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. TAIKOS G. 16, IR (KADASTRINIS NR. 5923/0002:209, APYTIKSLIS PLOTAS - 0,1319 HA), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ M. SEINŲ G. 24, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1099) 5401_Aiskinamasis rastas_ 5402_Pagrindinis brezinys 5403_Patikrinimo aktas_ M. Sabaliauskas
Priimtas
30 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-1137) 5404_1 priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1131) 5406_priedai M. Sabaliauskas
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1140) M. Sabaliauskas
Priimtas
33 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1143) V. Margelis
Priimtas
34 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO (Nr. 34-1135) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1149) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL 0,18 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5913-0007-0130), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. NORAGĖLIŲ SEN. KRIKŠTONIŲ K. J. RAITELAIČIO G. 1, NUOMOS (Nr. 34-1138) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL ĮGALIOJIMO (Nr. 34-1120) J. Galvanauskienė
Priimtas
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-31 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1122) J. Galvanauskienė
Priimtas
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2014 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1127) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška