Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 44
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 44 posėdis
Posėdžio data 2015-03-18 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 18 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1547) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1059 "DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1524) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL NEPANAUDOTŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1541) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS 6214_34-1542 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1523) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1531) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. BŪDVIEČIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1527) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1528) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1532) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1533) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2015 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1535) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2015 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-1544) 6217_Muziejaus planas 2015 metams J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1539) 6210_Etikos komisijos 2014 m. veiklos ataskaita S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-257 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1543) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-1534) 6205_priedas L. Urbanskaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1537) A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1530) 6206_Keliu_gatviu sarasas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1529) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-1540) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS 2015 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1525) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1347 „DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ VEIKLA, APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1526) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1536) 6208_Kontroles komiteto 2014 metu ataskaita J. Matulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LEIDIMO RAMUTEI KUNIGIŠKIENEI DIRBTI PROJEKTO VADOVE (Nr. 34-1538) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1545) 6218_ataskaita V. Venckuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO (Nr. 34-1546) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška