Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 45
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 45 posėdis
Posėdžio data 2015-03-31 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 6276_34-1590 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIBUTĖ" DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1560) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1555) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1549) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1556) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1559) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1558) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1554) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1553) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1551) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1552) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1562) 6219_2014_ ataskaita J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1561) 6220_JRT 2014 m. veiklos ataskaita J. Pileckas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1576) 6246_SPK ataskaita uz 2014 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1575) 6245_Direktoriaus ataskaita_2014 G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1563) 6221_Ataskaita M. Bakšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1568) 6241_Ataskaita B. Rūtelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1565) 6240_Ataskaita J. Pileckas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1573) 6243_Ataskaita R. Dulskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1574) 6244_Mero ataskaita 2014 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1572) 6242_SPOTA 03 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1578) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ "ĄŽUOLIUKAS", PRIJUNGIANT JĮ PRIE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJOS (Nr. 34-1569) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS IR LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS (Nr. 34-1571) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2015-2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-1570) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE ,,LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS PERTEIKIANT ŽINIAS IR GERĄJĄ PATIRTĮ ADMINISTRACINIO-FINANSINIO VALDYMO BEI KORUPCIJOS MAŽINIMO IR PREVENCIJOS SRITYJE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS" (Nr. 34-1567) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL MOKYKLOS PASTATO IR SANDĖLIO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-1557) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO, KATILINĖS IR KIEMO STATINIŲ PANAUDOS NORAGĖLIŲ KRAŠTO BENDRUOMENEI (Nr. 34-1548) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PASTATŲ GRIUVĖSIŲ NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-1550) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. 34-1577) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1582) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1579) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1580) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪROS NUSTATYMO (Nr. 34-1581) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1585) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
36 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE ,,KULTŪRA VISIEMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1564) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL BUTO IR ŪKINIŲ PASTATŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-1583) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1254 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1584) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-914 ,,DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1586) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PATALPOS PANAUDOS DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJAI (DZŪKIJOS VVG) (Nr. 34-1587) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL PATALPOS PANAUDOS VALSTYBINEI GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (Nr. 34-1588) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL GYVENAMOJO NAMO SU PRIKLAUSINIAIS IR ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO (Nr. 34-1589) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška