Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 28
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 28 posėdis
Posėdžio data 2017-06-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 28 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1002) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
2 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ HIPODROMO TAKO PRITAIKYMAS LAISVALAIKIO, SPORTO IR KULTŪRINEI VEIKLAIׅ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-997) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NORAGĖLIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-990) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-61 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-988) G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-756 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1000) 8266_Kopija 1 priedas_asignavimų suvestinė 8267_Kopija 2 priedas_vertin. kriterijų suvestinė G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-757 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-982) 8242_Kopija BIUDZETAS_20170628 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-973) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PAVEDIMO VYKDYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 34-979) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-78 "DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-991) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LĖŠŲ MEDICINOS PUNKTŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMUI PASKIRSTYMO (Nr. 34-959) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL 2017 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (Nr. 34-961) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-986) 8245_Ikimokykl. ugdymo programa 2017 m J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-962) 8221_IUG programa.2017 J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ R. AŠTRIOSIOS KIRSNOS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-963) 8222_Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-964) 8223_Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos IU grupės programa J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-970) 8224_Krosnos mokyklos ikimokyklinio ugd. programa J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS (Nr. 34-968) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ SAVININKŲ ARBA JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ NESINAUDOJIMO NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. 34-996) 8261_Deklaravimo tvarka A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1001) 8268_Sutarties projektas V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-774 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-971) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ (Nr. 34-978) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-965) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-999) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-967) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI (Nr. 34-980) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-966) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ SPORTO KLUBUI „SAKALAS“ (Nr. 34-984) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOJE (Nr. 34-972) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-992) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. 34-969) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL STATINIŲ NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-974) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL SUTIKIMO (Nr. 34-977) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ IŠLAIDŲ MAITINIMUI NORMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-983) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1231 "DĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-975) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1383 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-976) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL 0,30 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 5943-0009-0078), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN., RUDAMINOS MSTL., PILIAKALNIO G. 7, NUOMOS (Nr. 34-960) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL 0,1687 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-3155-4899), ESANČIO PILIAKALNIO G. 16, RUDAMINOS MSTL., LAZDIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., NUOMOS (Nr. 34-981) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1542 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8247_34-989 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-993) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1299 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-985) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE (Nr. 34-958) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "VYTURĖLIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS (Nr. 34-987) 8246_Vyturėlio ikimokykl. ugd. programa J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-994) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS (Nr. 34-998) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ (Nr. 34-995) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška