Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 35
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 35 posėdis
Posėdžio data 2018-02-20 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1229) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1210) 8511_Strateginis veiklos planas 8527_Kopija 1 priedas_asignavimų suvestinė_ 8528_Kopija 2 priedas_vertinimo kriteriju suvestinė_ G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1208) 8510_BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-344 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1220) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-618 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PASTATO REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS KULTŪRINĖMS, MUZIEJINĖMS IR EDUKACINĖMS REIKMĖMS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1222) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JUNGTINIAI PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ SVEIKATOS GERINIMO VEIKSMAI GARDINO SRITYJE IR LAZDIJŲ RAJONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1221) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES STIPRINIMAS, PASITELKIANT TECHNOLOGIJAS, KALBĄ IR TARPVALSTYBINĮ BENDRADARBIAVIMĄ" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1215) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "KULTŪROS RENESANSAS: JUNGTINĖS PASTANGOS ATGAIVINTI TRADICINIUS AMATUS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1223) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1211) 8512_2017 m. Kontroles komiteto ataskaita S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-1212) 8513_2018 m. Kontroles komiteto veiklos programa S. Petrauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-1201) 8496_2017 m. SAARS programos ataskaita A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1219) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1160 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS 2018 M. PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1207) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-1209) 8514_antikorupcinio vertinimo pažyma J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1196) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1194) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1195) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1198) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1200) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. 34-1199) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL GYVENAMOJO NAMO, ŪKINIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. KAPČIAMIESČIO SEN. KAPČIAMIESČIO MSTL. SODŲ G. 10, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1197) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL TRIJŲ KAMBARIŲ BUTO NR. 15 SU RŪSIU R-15, ESANČIO SODŲ G. 10, LAZDIJAI, PARDAVIMO (Nr. 34-1203) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL BUTO SU BENDRO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO LAZDIJAI, TURISTŲ G. 96-4, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-1202) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIŲ, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., KUČIŪNŲ SEN., ARADNINKŲ K. 7, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-1213) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUI (Nr. 34-1206) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (Nr. 34-1204) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PASTATŲ PANAUDOS VYTAUTŲ KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-1216) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1218) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1217) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL BUVEINĖS ADRESO REGISTRAVIMO (Nr. 34-1214) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
31 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-1205) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1146 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ PAKEITIMO (Nr. 34-1224) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES MOKESČIO UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 8531_34-1228 L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška