Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 37
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 37 posėdis
Posėdžio data 2018-04-27 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 37 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-1341) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, JAI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-1306) 8600_Finansu kontroles bukles ataskaita_2017 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1307) 8601_2017 metu ataskaita V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1300) 8588_atask UZ 2017 METUS 8589_Nepriklausomo audito išvada ir audito ataskaita 8590_Finansinės ataskaitos V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1293) 8581_2017 m. Veiklos ataskaita 8582_Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos 8583_Finansinių ataskaitų rinkinys V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI (Nr. 34-1303) 8596_Lazdijų kultūros centro 2017 m. veiklos ataskaita 8597_Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos 8598_Finansiniu ataskaitu rinkinys V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI (Nr. 34-1289) 8578_Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos.compresse L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-1321) 8610_2017 VSPF L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1287) 8576_ligoninė Nepriklausomo auditoriaus išvasa, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1288) 8577_PSPC Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO EILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO (Nr. 34-1297) 8585_(Priedas Nr. 1) VsĮ DVKF veiklos ataskaita 2017 m 8586_(Priedas Nr. 3) Nepriklausomo auditoriaus išvada 8587_(Priedas Nr. 2) BALANSAS Pelno-Nesiekianciu A. Pipiras
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO VŠĮ "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2017 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-1301) 8591_2017 m.  TIC veiklos ataskaita 8592_Nepriklausomo auditoriaus išvada, audito, finansinės ir veiklos ataskaitos 8593_TIC finansine ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ VANDUO" DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1304) 8599_2017 metų veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-1311) 8603_UŽ 2017 M. ATASKAITA J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1309) 8602_JRT_ataskaita_2017 J. Juodzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1294) 8584_2017 m ataskaita A. Vaišnoras
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 8622_34-1328 8632_Direktoriaus ataskaita_nuorašas G. Salatka
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 8633_34-1334 8634_2017 SKAT ataskaita A. Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-1319) 8606_SPK ataskaita 2017 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 8635_34-1336 8636_LRS mero ataskaita(1) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1175 „DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8628_34-1331 8629_BIUDZETAS_DVS Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO 8626_34-1330 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS PROJEKTAMS FINANSUOTI 8612_34-1325 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. 34-1318) Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BALTIC REPAIR – EUTROFIKACIJOS IŠŠŪKIŲ SPRENDIMAS KOMPLEKSINIU BŪDU, PASITELKIANT SAVIVALDYBES BEI ŽEMĖS SAVININKUS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 8595_34-1296 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "DZŪKIJOS PILIAKALNIŲ KELIAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-1312) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL MAITINIMO IR PRAGYVENIMO IŠLAIDŲ DĖL JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS POVEIKIO SKIRTOS AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS METU ASMENIMS, DALYVAVUSIEMS LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 8620_34-1327 8621_Antikorupcinio_teises_akto_VP L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ 8624_34-1329 8625_2018 Veisiejų g. ĮSTATAI V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-684 „DĖL VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1298) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1413 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-1299) V. Valūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-127 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS" PAKEITIMO (Nr. 34-1315) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ LIGONINĖ" DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 34-1314) L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO (Nr. 34-1317) 8646_užduotys geros L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS (Nr. 34-1310) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 8613_34-1323 8614_Sutartis su Kalvarija K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-1308) A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO (Nr. 34-1320) 8607_priedas A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-105 "DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1295) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO 8631_34-1333 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ (Nr. 34-1291) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTĄ (Nr. 34-1292) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ (Nr. 34-1302) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO (Nr. 34-1305) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLAI (Nr. 34-1313) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PATALPOS NUOMOS (Nr. 34-1316) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-770 „DĖL UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8615_34-1322 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 8616_34-1324 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 8648_34-1340 8649_Objektų sąrašas_2018 (2) tarybai V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
49 DĖL PATALPOS IR ILGALAIKIO BEI TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS „VILTIS“ LAZDIJŲ PADALINIUI 8640_34-1337 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 8641_34-1338 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ĮGALIOJIMO 8647_34-1339 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška