Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 46
Posėdžio pavadinimas 8-osios tarybos 46 posėdis
Posėdžio data 2019-01-31 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
Papildomi klausimai
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 46 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9295_34-1607 A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO 9257_34-1590 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL VYRESNIO NEI 18 METŲ ASMENS IŠLAIKYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „ŽIDINYS“ 9258_34-1587 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO 9238_34-1574 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KEITIMO PASLAUGŲ SUTARTIES PASIRAŠYMO 9240_34-1581 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ 9241_34-1583 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-995 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 9260_34-1589 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1011 "DĖL PRIEMOKŲ NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1573) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1396 "DĖL PRIEMOKOS NUSTATYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-1572) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9261_34-1593 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ARŪNO MARKŪNO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 9262_34-1592 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL GINTAUTO SALATKOS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 9263_34-1594 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL JONO STANKEVIČIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 9264_34-1595 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 9270_34-1596 9271_Priedas_kelių sąr. (2019-01) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL BEŠEIMININKIO TURTO PRIĖMIMO (Nr. 34-1570) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLAI 9242_34-1575 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS (Nr. 34-1569) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ĮGALIOJIMO 9265_34-1588 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 "DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 34-1571) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9243_34-1584 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-935 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 9266_34-1591 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-631 „DĖL 2,1134 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2124-8902), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 15, NUOMOS“ PAKEITIMO 9245_34-1580 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-632 „DĖL 4,6697 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-1447), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 17, NUOMOS“ PAKEITIMO 9247_34-1582 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-633 „DĖL 3,1235 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-2123-5990), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 18, NUOMOS“ PAKEITIMO 9249_34-1579 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-634 „DĖL 6,5162 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-1472), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 19, NUOMOS“ PAKEITIMO 9252_34-1578 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-635 „DĖL 2,4141 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2123-6088), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 20, NUOMOS“ PAKEITIMO 9253_34-1577 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-636 „DĖL 1,5737 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS Nr. 4400-2124-8646), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. JUKNELIŠKĖS K. DVARO G. 22, NUOMOS“ PAKEITIMO 9255_34-1576 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PATALPŲ PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 9268_34-1585 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI 9269_34-1586 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PATALPOS PANAUDOS DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJAI 9275_34-1601 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 8 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PAKEITIMO“ 9278_34-1599 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ NEPRIKLAUSOMO AUDITO 9281_34-1602 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOJE 9287_34-1605 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI 9274_34-1598 V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS REGIMANTO JASEVIČIAUS ATLEIDIMO 9283_34-1603 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ 9285_34-1604 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 9284_34-1600 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2018 METUS 9286_Kopija ITVP ataskaita_2018 V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO NEEILINIO VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO 9290_34-1606 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška