Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 8 posėdis
Posėdžio data 2019-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 8 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10284_34-222 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1578 „DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10252_34-213 10253_BIUDZETAS2019_DVS 10254_Biudzeto tikslinimo aiskinamojo rasto priedas_20191220 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1051 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE MODERNIZAVIMAS“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 10233_34-206 A. Tulaba
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ SPORTO PLĖTROS TIKSLŲ, BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO SRIČIŲ IR SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 10243_34-212 10244_antikorupcinio v p D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO 10234_34-207 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 10259_34-219 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 10260_34-214 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO 10237_34-208 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE SUMAŽINIMO 10238_34-209 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PATALPOS PANAUDOS 10236_34-205 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PATALPOS PANAUDOS VIKTARINO KAIMO BENDRUOMENEI 10246_34-211 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS EKSPONATŲ 10262_34-216 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į NEPRIKLAUSOMŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ ŠILUMA“ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ 10263_34-217 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 10248_34-210 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
15 DĖL BUTO PIRKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 10274_34-215 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO 10278_34-221 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL MOKESČIO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ SUMAŽINIMO 10279_34-220 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška