Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 3 posėdis
Posėdžio data 2011-06-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-88) V. P. Mikelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-80) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 34-78) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-77) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL 2011 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-68) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL MAKSIMALAUS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS JOLANTAI PACUKONYTEI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO (Nr. 34-69) L. Margelienė
Priimtas
7 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ STEIGIMO (Nr. 34-75) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-79) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "INTEGRACIJA - RYTOJAUS PERSPEKTYVA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-82) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "JAUNIMAS SU AISTRA" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-81) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-58) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMĄ NR. 4 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES, PASIRAŠYTOS 2008 M. RUGPJŪČIO 22 D. (NOTARINIO REGISTRO NR. 9731), PAKEITIMO arba DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES (Nr. 34-70) 506_34-83 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-999 PAKEITIMO (Nr. 34-85) V. Margelis
Priimtas
14 DĖL VIETINĖS RINKLAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO (Nr. 34-61) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAKEITIMO (Nr. 34-64) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-67) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-76) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TURTO PERDAVIMO GIMNAZIJOMS (Nr. 34-73) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-71) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1214 PAKEITIMO (Nr. 34-62) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-63) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-260 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-59) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-60) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO TARYBOS SUDARYMO (Nr. 34-66) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO (Nr. 34-72) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO (Nr. 34-65) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
27 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-74) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROCESO LAIKINO SUSTABDYMO (Nr. 34-84) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-795 PAKEITIMO (Nr. 34-87) K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška