Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 4 posėdis
Posėdžio data 2019-07-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 4 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 9891_34-109 Ausma Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 34-101 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATSKAITŲ RINKINIŲ 9861_Sprendimo projektas 9862_2018 m. biudžeto vykdymo ataskaita 9863_Audito išvada 9864_Kospliduota ataskaita 2018 m Arūnas Markūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2019 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO (Nr. 34-96) Laima Markevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS (Nr. 34-78) Kęstutis Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO (Nr. 34-105) Kęstutis Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS (Nr. 34-94) Kęstutis Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. 34-106) Kęstutis Jasiulevičius, Ilona Šaparauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (Nr. 34-100) Sandra Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO "SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMAS vŠį "LAZDIJŲ LIGONINĖ" PARAIŠKĄ IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-102) Sandra Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,LAZDIJŲ LIGONINĖ" LOVŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-60) Lina Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-21 ,,DĖL 2019 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS" PAKEITIMO (Nr. 34-75) Lina Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO SIŪLYMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (Nr. 34-76) Lina Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (Nr. 34-99) Violeta Strankauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-87) Dalius Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PROJEKTO "ASOCIACIJOS "NORAGĖLIŲ MELIORACIJA" IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA" (Nr. 34-92) Algis Balčius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO INŽINERINIŲ STATINIŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLŲ PARENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-104) Audra Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-85) Audra Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO (Nr. 34-84) 9871_Dėl neprivatizuojamų žemės sklypo sąrašo pakeitimo 9872_Priedas1 kailiniu 74100 9873_Priedas2 kailiniu 9350 9874_Priedas3 zagariu 9875_Priedas4 seiriju Audra Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL 0,1687 HA ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 4400-3155-4899), ESANČIO PILIAKALNIO G. 16, RUDAMINOS MSTL., LAZDIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., NUOMOS (Nr. 34-97) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-95) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PASTATO - SANDĖLIO SU NUOMOJAMU ŽEMĖS SKLYPU, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV. ŠVENTEŽERIO SEN. BARČIŲ K. DUSIOS G. 20C, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-93) 9879_sandelio pradine pard. kaina 9880_Pazyma Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI (Nr. 34-91) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PATALPŲ, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, SKIRTO MAISTO GAMYBAI, NUOMOS IR VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO (Nr. 34-90) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ VANDUO“ (Nr. 34-89) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJAI (Nr. 34-88) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-86) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRUI (Nr. 34-83) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 34-81) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR VALDOMOSE ĮMONĖSE (Nr. 34-80) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ĮGYVENDINTO PROJEKTO "KRIKŠTONIŲ KRISTAUS KARALIAUS PARAPIJOS BAŽNYČIOS IR JOS PRIKLAUSINIŲ KAPITALINIS REMONTAS" ATLIKTŲ DARBŲ (Nr. 34-79) Jolita Galvanasukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. 34-77) Jolita Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška