Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 9 posėdis
Posėdžio data 2020-01-31 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 9 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO 10413_34-254 A. Miškinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 METUS 10327_Kopija ITVP ataskaita_2019 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1532 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 10285_34-237 G. Giedraitis
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽAIDIMŲ IR TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS VEISIEJUOSE” IR JO DALINIO FINANSAVIMO 10286_34-236 S. Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1096 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTOS NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ MIESTUOSE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 10288_34-239 S. Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-893 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGIŠKŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 10342_34-241 S. Sinkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO 10366_34-245 V. Strankauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO 10291_34-229 10292_Antikorupcinio vertinimo pažyma V. Strankauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, JŲ KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO 10300_34-234 10301_2020-01-21 antikorupcinio vertinimo pazyma V. Strankauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 10302_34-232 V. Strankauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2018 M. 10304_34-227 10305_stebėsenos ataskaita už 2018 m_gera L. Džiaukštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 10368_34-249 10369_„Kelių sąrašas (priedas)_2020-01-27“ I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ 10308_34-224 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 10311_34-228 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IŠBRAUKIMO IŠ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS IR IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO 10373_34-247 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 10344_34-240 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ 10357_34-242 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ 10399_34-251 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO DAIVAI BURNEIKIENEI 10319_34-226 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL GARAŽO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 10321_34-225 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL GARAŽO, ESANČIO VILNIAUS G. 12, LAZDIJAI, PANAUDOS 10324_34-233 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-147 „DĖL KELIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 10372_34-246 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1356 „DĖL PATALPŲ PANAUDOS“ PAKEITIMO 10370_34-248 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PATALPOS PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRUI „ŽIDINYS“ 10328_34-238 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL NEEILINIO VISUOTINIO VŠĮ DARBO VIETŲ KŪRIMO FONDO DALININKŲ SUSIRINKIMO 10358_34-243 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ NEPRIKLAUSOMO AUDITO 10330_34-223 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 10339_34-230 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 10340_34-231 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRIEDO UŽ TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ NUSTATYMO SAULIUI PETRAUSKUI 10341_34-235 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
30 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE 10364_34-244 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PANAUDOS 10402_34-252 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORĖS VILIJOS PADIMANSKIENĖS ATLEIDIMO 10403_34-253 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška