Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 4 posėdis
Posėdžio data 2011-08-23 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-132) A. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL 2011 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-124) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL 2010 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 34-107) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. 5TS-375 (Nr. 34-105) V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1425 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ SKAIČIAUS (Nr. 34-115) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1033 PAKEITIMO (Nr. 34-106) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ UGDYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-108) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO TVARKOS (Nr. 34-125) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ (Nr. 34-102) J. Gudžiauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 34-97) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-109) V. Margelis
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSŲ ORGANIZAVIMO (Nr. 34-113) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS (Nr. 34-126) M. Sabaliauskas
Priimtas
14 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-114) M. Sabaliauskas
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-8 PAKEITIMO (Nr. 34-93) A. Kudarauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ZIGMO KUKUČIONIO PASKYRIMO (Nr. 34-95) A. Kudarauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 34-117) A. Kudarauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS (Nr. 34-118) A. Kudarauskas
Priimtas
19 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS (Nr. 34-119) A. Kudarauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. 5TS-175 PAKEITIMO (Nr. 34-96) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-89) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ PRIE 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES (Nr. 34-100) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL PATALPŲ PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-90) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1118 PAPILDYMO (Nr. 34-91) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL KELIO NR. 9-1 NORAGĖLIAI-SEILIŪNAI ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-92) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL MALKŲ PERDAVIMO (Nr. 34-99) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-110) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO (Nr. 34-112) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-111) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-101) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-31 PAKEITIMO (Nr. 34-103) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-120) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-121) V. Pilvinis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL DRAUDIMO NEPILNAMEČIAMS RŪKYTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE (Nr. 34-122) D.Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS (Nr. 34-123) D. Gorochovenkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-94) Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-104) Ž. Rutkauskas
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-98) A. Bacevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
39 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-116) L. Margelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-127) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-128) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL KAPITALINIO REMONTO (Nr. 34-129) J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-130) V. Radzevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-131) M. Sabaliauskas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška