Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 10 posėdis
Posėdžio data 2012-02-24 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 24 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-321) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-296) 3559_2012 valdymo tobulinimo 01 3560_2012 m socializacijos programa 02 3561_2012 m Viesosios tvarkos programa 03 3562_2012_verslo ir turizmo programa 04 3563_2012 m kaimo remimo programa 05 3564_2012 viesuju darbu programos 06 3565_2012 Melioracijos programa 07 3566_2012 vietinio ukio programa 08 3567_2012 m aplinkos ir ter pl programa 09 3568_2012 invest programa 10 3569_2012 m Busto programa 11 3570_2012 sveikatos prieziuros progr 12 3571_2012 Kultura ir sportas 13 3572_2012nevyr org programa 14 3573_2012_Svietimo ir ugdymo programa 15 V. Radzevičienė
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 34-297) 3574_Lazdiju m seniunijos 2012 m 3575_Veisieju m sen 2012 m 3576_Būdviečio sen  2012 3577_Kapciamiescio 2012 m programa 3578_Krosnos sen 2012 3579_Kuciunu seniūnijos 2012 m veiklos programa 3580_Lazdiju sen 2012 3581_Norageliai 2012 3582_Seiriju sen 2012 3583_Sestoku sen 2012 programa 3584_Slavantu 2012 3585_2012 m Sventezerio veiklos programa 3586_Teizu sen 2012 m 3587_Veisieju sen 2012 M V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 34-298) 3588_Kopija 2012 BIUDZETAS projektas V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS (Nr. 34-299) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO (Nr. 34-300) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1425 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-301) V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1050 PAKEITIMO (Nr. 34-302) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2011 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS (Nr. 34-294) V. Radzevičienė
Priimtas
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2011 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS (Nr. 34-303) R. Dulskas
Priimtas
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2012-2014 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-310) D. Gorochovenkienė
Priimtas
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-293) 3594_2011 m veiklos ataskaita pakoreguota (3) A. Markūnas
Priimtas
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2012 M. DARBO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-289) L. Džiaukštienė
Priimtas
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO "ŽIDINYS" NUOSTATŲ (Nr. 34-312) L. Margelienė
Priimtas
15 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-210 PAKEITIMO (Nr. 34-309) K. Jasiulevičius
Priimtas
16 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI (Nr. 34-304) S. Sinkevičienė
Priimtas
17 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1331 PAKEITIMO (Nr. 34-305) S. Sinkevičienė
Priimtas
18 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-292) 3589_priedai 1-6 M. Sabaliauskas
Priimtas
19 DĖL SPRENDIMO LAIDOTI NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKUS IR SKIRTI KAPAVIETĘ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-295) M. Sabaliauskas
Priimtas
20 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO NR. 5TS-267 "DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 34-284) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ (Nr. 34-285) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-286) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO (Nr. 34-290) J. Galvanauskienė
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PAJAMŲ-IŠLAIDŲ 2012 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-308) J. Galvanauskienė
Priimtas
25 DĖL KELIŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ (Nr. 34-307) J. Galvanauskienė
Priimtas
26 DĖL PATALPŲ NUOMOS (Nr. 34-306) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO (Nr. 34-287) J. Galvanauskienė
Priimtas
28 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 34-288) J. Galvanauskienė
Priimtas
29 DĖL BUTO SU ŪKINIO PASTATO DALIMI PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-291) J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
30 DĖL MOKYKLOS PASTATO IR ŠULINIO PERDAVIMO LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI (Nr. 34-313) J. Galvanauskienė
Priimtas
31 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2011 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO (Nr. 34-314) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL OPERATORIAUS SUTARTIES NUTRAUKIMO (Nr. 34-315) P. Balsevičius
Priimtas
33 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-325 „DĖL KAINŲ IR TARIFŲ NUSTATYMO VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (Nr. 34-316) J. Galvanauskienė
Priimtas
34 DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO (Nr. 34-317) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO (Nr. 34-318) J. Galvanauskienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1080 PAKEITIMO (Nr. 34-319) J. Galvanauskienė
Priimtas
37 DĖL IŠPERKAMŲ IR NEPRIVATIZUOJAMŲ VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (Nr. 34-320) M. Sabaliauskas
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška