Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 12 posėdis
Posėdžio data 2012-04-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-405) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-361) 3760_2011 METU MERO ATASKAITA A. Margelis
Priimtas
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-371) V. P. Mikelionis
Priimtas
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-370) S. Petrauskas
Priimtas
5 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS (Nr. 34-362) V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-360) S. Sinkevičienė
Priimtas
7 DĖL NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PADENGIMO (Nr. 34-382) S. Sinkevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 "DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO (Nr. 34-375) M. Sabaliauskas
Priimtas
9 DĖL ĮGALIOJIMO (Nr. 34-366) M. Sabaliauskas
Priimtas
10 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSŲ ORGANIZAVIMO IR LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-378) M. Sabaliauskas
Priimtas
11 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-367) J. Galvanauskienė
Priimtas
12 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ (Nr. 34-359) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL KOPIJAVIMO APARATO PERDAVIMO (Nr. 34-368) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL PASTATO PANAUDOS (Nr. 34-381) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-380) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (Nr. 34-376) J. Galvanauskienė
Priimtas
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1214 PAKEITIMO (Nr. 34-358) J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL DARBUOTOJŲ (TARNAUTOJŲ), KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ NUSTATYMO (Nr. 34-365) J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO (Nr. 34-379) J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-304 PAKEITIMO (Nr. 34-373) J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-133 PAKEITIMO (Nr. 34-372) J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2012 METŲ INVESTICINIO PLANO DERINIMO (Nr. 34-369) J. Galvanauskienė
Priimtas
23 DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-383) J. Gudžiauskas
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2012 -2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-385) V. Margelis
Priimtas
25 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-363) V. Margelis
Priimtas
26 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-364) V. Margelis
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1058 PAKEITIMO (Nr. 34-386) L. Margelienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-389) L. Džiaukštienė
Priimtas
29 DĖL 2012 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (Nr. 34-388) L. Džiaukštienė
Priimtas
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 34-387) 3742_Stebesenos programa 2012-2014 L. Džiaukštienė
Priimtas
Papildomi klausimai
31 DĖL ESTRADOS PRIPAŽINIMO NETINKAMA (NEGALIMA) NAUDOTI, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO (Nr. 34-390) J. Galvanauskienė
Priimtas
32 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-391) J. Matulevičius
Priimtas
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-947 PAKEITIMO (Nr. 34-392) V. Radzevičienė
Priimtas
34 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 34-393) J. Galvanauskienė
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. 34-394) 3748_Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalu komiteto ataskaita 3756_Vietinio ukio ir aplinkosaugos komiteto ataskaita 3761_Kulturos, svietimo ir sporto komiteto ataskaita 3762_Finansų ir ekonomikos komiteto 2011 m. ataskaita R. Dulskas
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-395) J. Matulevičius
Priimtas
37 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-396) M. Sabaliauskas
Priimtas
38 DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-397) M. Sabaliauskas
Priimtas
39 DĖL TURTO NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU (Nr. 34-398) Ž. Rutkauskas
Priimtas
40 DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-399) V. Margelis
Priimtas
41 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-400) J. Galvanauskienė
Priimtas
42 DĖL PRITARIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMUI (Nr. 34-401) S. Sinkevičienė
Priimtas
43 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO (Nr. 34-402) J. Galvanauskienė
Priimtas
44 DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LAZDIJŲ RAJONO MIKYČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETU PRATĘSIMO (Nr. 34-403) J. Galvanauskienė
Priimtas
45 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 PAKEITIMO (Nr. 34-404) J. Galvanauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška