Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 22
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 22 posėdis
Posėdžio data 2013-04-26 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-779) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-742) J. Gudžiauskas
Priimtas
3 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. KAPČIAMIESČIO EMILIJOS PLIATERYTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-730) J. Gudžiauskas
Priimtas
4 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-717) J. Gudžiauskas
Priimtas
5 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-718) J. Gudžiauskas
Priimtas
6 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-728) J. Gudžiauskas
Priimtas
7 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-719) J. Gudžiauskas
Priimtas
8 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-752) J. Gudžiauskas
Priimtas
9 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-753) J. Gudžiauskas
Priimtas
10 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-729) J. Gudžiauskas
Priimtas
11 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-751) J. Gudžiauskas
Priimtas
12 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR AUDITO ATASKAITAI (Nr. 34-762) 4485_VsI Lazdiju SC 2012 m. veiklos ataskaita 4486_Neprikl audit isvada del VsI Lazdiju SC J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-731) J. Gudžiauskas
Priimtas
14 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI (Nr. 34-760) 4487_VsI Lazdiju KC 2012 m. veiklos ataskaita 4488_Neprikl auditor isvada del VsI LKC1 4489_Nepriklaus auditor isvada del VsI LKC2 J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR AUDITO ATASKAITAI (Nr. 34-759) 4490_VsI Lazdiju soc. pasl. c. 2012 m. veikl atask 4491_Auditoriaus isvad del VsI Lazdiju soc. pasl. c J. Galvanauskienė
Priimtas
Papildomi klausimai
16 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-763) 4558_ataskaita L. Džiaukštienė
Priimtas
17 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ VANDUO" 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-769) 4569_UAB Lazdiju vanduo 2012 m. veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Priimtas
18 DĖL PRITARIMO UAB "LAZDIJŲ ŠILUMA" 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 34-771) 4572_UAB Lazdiju siluma 2012 m. veiklos ataskaita J. Galvanauskienė
Priimtas
19 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI (Nr. 34-774) 4580_VsI Lazdiju turizmo info centr 2012 m. veiklos ataskaita 4581_Auditoriaus isvada del VsI Lazdiju turizmo info centras J. Galvanauskienė
Priimtas
20 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS" 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR AUDITO ATASKAITAI (Nr. 34-748) 4492_VsI Lazdiju PSPC veiklos ataskaita 4493_Audito isvada del VsI Lazdiju PSPC J. Galvanauskienė
Priimtas
21 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ LIGONINĖ" 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR AUDITORIAUS IŠVADAI (Nr. 34-749) 4494_VsI Lazdiju ligonine 2012 m. veiklos ataskaita 4495_Audito isvada del VsI Lazdiju ligonine J. Galvanauskienė
Priimtas
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-750) 4562_DIREKTORIAUS ATASKAITA G. Salatka
Priimtas
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-737) 4496_2012 m veiklos ataskaita A. Markūnas
Priimtas
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-754) 4497_ataskaita J. Pileckas
Priimtas
25 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-746) 4498_ATASKAITA V. Venckuvienė
Priimtas
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-745) 4499_ataskaita B. Rūtelionis
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIETINIO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-747) 4500_ataskaita M. Bakšienė
Priimtas
28 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-744) 4501_ATASKAITA R. Dulskas
Priimtas
29 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-766) 4566_ataskaita J. Matulevičius
Priimtas
30 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. 34-741) 4563_MERO ATASKAITA_2013 A. Margelis
Priimtas
31 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-777) V. Radzevičienė
Priimtas
32 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-758) V. Radzevičienė
Priimtas
33 DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-768) 4568_VBT veiklos prie sutarties V. Radzevičienė
Priimtas
34 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (Nr. 34-755) L. Džiaukštienė
Priimtas
35 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-732) L. Džiaukštienė
Priimtas
36 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. 5TS-568 PAPILDYMO (Nr. 34-757) L. Margelienė
Priimtas
37 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖS KOMPLEKTE 2013-2014 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 34-721) J. Gudžiauskas
Priimtas
38 DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-727) J. Gudžiauskas
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. VYTAUTO G. GALE DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-723) 4504_2011 60-03 MDP Aiškinamasis raštas 4505_2011 60-03 MDP Byla 4 dalis (Pagrindinis brezinys) 4507_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. DZŪKŲ G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-736) 4508_2011 60-04 MDP Aiskinamasis rastas 4509_2011 60-04 MDP Byla 3 dalis (Pagrindinis brezinys) 4510_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LAZDIJŲ R. SAV. VEISIEJŲ M. PIEVŲ G. 5 IR PIEVŲ G. 5A DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-735) 4511_2011 60-01 MDP Aiskinamasis rastas 4512_2011 60-01 MDP Byla 4 dalis (Pagrindinis brezinys) 4513_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5943/0003:219 ), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV. ŠEŠTOKŲ SEN. ŠEŠTOKŲ MSTL., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-725) 4514_051 Sestokai DP aiskinamasis rastas 4515_054 Sestokai_GS_DP_2013_02_13_pagrindinis_1 4516_055 Sestokai_GS_DP_2013_02_13_pagrindinis_2 4517_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5928/0002:498), ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., SEIRIJŲ SEN., METELIŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-726) 4518_Aiškinamasis raštas 4519_Pagrindinis brėžinys 4520_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS SKLYPO LAZDIJŲ R. SAV. SEIRIJŲ SEN. METELIŲ K. PUŠYNO G. 11 DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-740) 4521_2011 60-09 KDP Aiškinamasis raštas 4522_2011 60-09 KDP Byla 4 dalis (Pagrindinis brėžinys) 4523_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS SKLYPO LAZDIJŲ R. SAV. SEIRIJŲ SEN. GRAUŽŲ K. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-739) 4524_2. 2011 60-06 KDP 07 02 r1.0 (Pagr. Brez) Model 4525_2011 60-06 KDP 07 01 Aiskinamasis rastas 4526_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
46 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (PLOTAS - 0,5005 HA) LAZDIJŲ R. SAV. SEIRIJŲ SEN. GRAUŽŲ K. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-738) 4527_2. 2011 60-08 KDP 07 02 Pagr_brėžinys0k Model (1) 4528_2011 60-08 KDP 07 01 Aiskinamasis rastas 4529_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
47 DĖL DVIRAČIŲ TAKO TERITORIJOS DETALIOJO PLANO DALIES KOREKTŪROS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-743) 4530_Aiškinamasis raštas 4531_Pagrindinis brėžinys 4532_Patvirtinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
48 DĖL GATVIŲ (Nr. 34-734) 4533_1 priedas 4534_2 priedas 4535_3 priedas M. Sabaliauskas
Priimtas
49 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, NUOMOS IR SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE (Nr. 34-720) J. Galvanauskienė
Priimtas
50 DĖL TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-722) J. Galvanauskienė
Priimtas
51 DĖL PATALPŲ PANAUDOS NEMAJŪNŲ KAIMO BENDRUOMENEI (Nr. 34-724) J. Galvanauskienė
Priimtas
52 DĖL LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS EKSPONATO NURAŠYMO (Nr. 34-733) J. Galvanauskienė
Priimtas
53 DĖL BUTŲ SU ŪKINIŲ PASTATŲ DALIMIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-756) J. Galvanauskienė
Priimtas
54 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-489 PAKEITIMO (Nr. 34-761) J. Galvanauskienė
Priimtas
55 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ PANAUDOS (Nr. 34-764) J. Galvanauskienė
Priimtas
56 DĖL TERITORIJOS (ŠLAVANTŲ TELKINIO II, APYTIKSLIS PLOTAS - 10,6059), ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. LAZDIJŲ SEN. STANKŪNŲ K., DETALIOJO PLANO KEITIMO DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 34-765) 4559_Aiškinamasis raštas 4560_Pag. brėžinys 4561_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
57 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS (Nr. 34-767) 4567_KONTROLES KOMITETO 2013 m. veiklos programa J. Matulevičius
Priimtas
58 DĖL TURTO PANAUDOS LAZDIJŲ RAJONO KRIKŠTONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS KOMITETUI (Nr. 34-770) J. Galvanauskienė
Priimtas
59 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-644 3 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. 34-772) J. Galvanauskienė
Priimtas
60 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO (Nr. 34-773) J. Galvanauskienė
Priimtas
61 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-775) J. Galvanauskienė
Priimtas
62 DĖL OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI (Nr. 34-776) 4589_Objektu sarasas_2013 V. Margelis
Priimtas
63 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRO ETATINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-778) J. Gudžiauskas
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška