Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 26
Posėdžio pavadinimas 7-osios tarybos 26 posėdis
Posėdžio data 2013-09-09 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 9 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAKEITIMO (Nr. 34-885) A. Margelis
Priimtas
2 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE "VERSLUMO SKATINIMAS PIETŲ LIETUVOS REGIONE" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-875) V. Pilvinis
Priimtas
3 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS LĖŠŲ NAUDOJIMO (Nr. 34-871) V. Radzevičienė
Priimtas
4 DĖL 2013 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 34-876) 4905_Biudzeto tikslinimas_20130909 V. Radzevičienė
Priimtas
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ (Nr. 34-873) 4897_Ataskaita uz 2012metus 4898_Audito išvada del biudzeto vykd. ataskaitos 4899_Audito išvada del konsoliduotu ataskaitu V. Radzevičienė
Priimtas
6 DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Nr. 34-866) V. Radzevičienė
Priimtas
7 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO BEI PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 METŲ ATASKAITOS (Nr. 34-877) 4908_Audito išvada del sav. turto 4909_Turto ataskaita V. Radzevičienė
Priimtas
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-568 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 34-878) V. Radzevičienė
Priimtas
9 DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-879) J. Galvanauskienė
Priimtas
10 DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 34-880) J. Galvanauskienė
Priimtas
11 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 34-867) J. Galvanauskienė
Priimtas
12 DĖL GYVENAMO NAMO SU ŪKINIAIS PASTATAIS PRIVATIZAVIMO (Nr. 34-859) J. Galvanauskienė
Priimtas
13 DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (Nr. 34-862) J. Galvanauskienė
Priimtas
14 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS (Nr. 34-860) J. Galvanauskienė
Priimtas
15 DĖL PASTATO (Nr. 34-861) J. Galvanauskienė
Priimtas
16 DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 34-882) J. Gudžiauskas
Priimtas
17 DĖL SAVAITINIŲ PEDAGOGINIŲ VALANDŲ MAKSIMALAUS SKAIČIAUS 2013-2014 MOKSLO METAMS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (Nr. 34-883) J. Gudžiauskas
Priimtas
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-785 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. KROSNOS MOKYKLOS SPORTO SALĖS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. KROSNOS MSTL., MODERNIZAVIMAS" PAKEITIMO (Nr. 34-870) V. Pilvinis
Priimtas
19 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS PASTATO MODERNIZAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-881) V. Pilvinis
Priimtas
20 DĖL PRITARIMO RENGIAMAM PROJEKTUI "LAZDIJŲ R. KUČIŪNŲ MOKYKLOS PASTATO MODERNIZAVIMAS" IR JO DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 34-869) V. Pilvinis
Priimtas
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. 34-864) M. Sabaliauskas
Priimtas
22 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5923/0003:217), ESANČIO LAZDIJŲ M. VILNIAUS G. 40, IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.5923/0003:290), ESANČIO LAZDIJŲ M. DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-865) 4878_Aiškinamasis raštas. 4879_Pagrindinis brėžinys 4880_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
23 DĖL ROMOS BALIULEVIČIENĖS SODYBOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV. TEIZŲ SEN. BARČIŲ K. DUSIOS G. 15, ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. 34-863) 4883_Aiškinamasis raštas 4884_Pagrindinis brėžinys 4885_Patikrinimo aktas M. Sabaliauskas
Priimtas
24 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. 34-868) M. Sabaliauskas
Priimtas
Papildomi klausimai
25 DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. 34-872) V. Radzevičienė
Priimtas
26 DĖL MOKYKLOS PASTATO, KATILINĖS IR KIEMO STATINIŲ PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 34-874) J. Galvanauskienė
Priimtas
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-106 PAKEITIMO (Nr. 34-884) V. Radzevičienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška